วัดกินคะคุจิ[Ginkaku-ji Temple]

ตำหนักเงินแห่งเมืองเกียวโต

โดย Kasetsart Dechkul   

วัดกินคะคุจิ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต สร้างโดยโชกุนโยชิมาสะ ตามอุดมคตินิกายสุขาวดี เป็นที่ประดิษฐานพระรูปของพระโพธิสัตว์กวนอิม พื้นที่ประกอบด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ท่ามกลางสวนป่าไม้ยืนต้นเขียวครื้มเงียบสงัด  เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นคฤหาสน์หรือตำหนัก เป็นสถานที่พักผ่อนของโชกุน มีชื่อเรียกกันว่า ตำหนักสีเงิน[Silver Pavilion/Ginkaku] ชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นจากในช่วงแรกที่มีการสร้าง  โชกุนโยชิมาสะมีความประสงค์ที่จะสร้างให้มีสีเงิน โดยเกิดจากการใช้แผ่นเงินหุ้มทั่วทั้งตำหนัก  ระหว่างนั้นเกิดสงครามโอนิน การก่อสร้างจึงหยุดชะงักลงเนื่องจากโชกุนโยชิมาสะได้เสียชีวิตลง ทำให้ไม่มีการตกแต่งอาคารด้วยแผ่นเงินมาถึงปัจจุบัน ตำหนักตั้งอยู่บริเวณวังฮิงะมาสะ รูปแบบได้รับแรงบันดาลใจจากคฤหาสน์ทอง[Golden Pavillion]  ออกแบบโดยสถาปนิd นามว่า มุโช  ถึงแม้จะออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกัน 

 หากแต่การวางผังและรูปทรงอาคารมีความแตกต่างจากคฤหาสน์ทองอยู่มาก ตัวอาคารไม้สองชั้นได้รับอิทธิพลแบบอย่างจากศาลารุริเดนของวัดไซโฮ คฤหาสน์สีเงินดูไมหรูหรามากนัก แต่ก็ให้ความสงบท่ามกลางสวนและสระน้ำที่มีบรรยากาศสงบรมรื่น  บริเวณด้านหน้าของตำหนักมีกรวดหินสีขาวจำนวนมากเรียงรายอยู่ทางด้านหน้า เชื่อกันว่าตกแต่งเพื่อให้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างยามค่ำคืน ส่องกระทบลงบนหิน เพื่อให้แสงสว่างกระจายไปทั่วบริเวณวัด ในขณะเดียวกันพื้นที่เต็มไปด้วยกรวดหินสีขาวเช่นนี้ ก็แสดงให้เห็นว่า สถานที่แห่งนี้คือ วัดในนิกายเซ็นได้อย่างชัดเจน

การเดินทางไปวัดกินคะคุจิ สามารถนั่งรถประจำทาง สาย 5, 17,100 ลงที่ป้าย Ginkakuji-michi จากนั้นจึงเดินอีกประมาณ 300 เมตร จะถึงทางเข้าวัด ค่าโดยสาร 200 เยน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Kasetsart Dechkul

Kasetsart Dechkul @kasetsart.dechkul

แสดงความคิดเห็น