1,752 กระทู้

Tetsujin 28-go (鉄人28号)

Tetsujin 28-go (鉄人28号) หรือ เท็ตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28 หนึ่งในวีระบุรุษผู้ช่วยฟื้นฟูเมืองโกเบหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน (The Great Hanshin earthquake) ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538

วัดโทไดจิ เมืองนารา

วัดโทไดจิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดของนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงเมืองนารา วัดพุทธไม้เก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปี ที่เป็นที่ประดิษฐานของพระใหญ่เมืองนารา ต้นแบบพระใหญ่ไดบุตสึแห่งเมืองคามาคุระ