รายงาน

เทศกาลประดับไฟครั้งยิ่งใหญ่แห่งโตเกียว

เทศกาลประดับไฟครั้งยิ่งใหญ่แห่งโต...

งานประดับไฟครั้งยิ่งใหญ่แห่งโตเกียวเป็นการจัดแสดงไฟและเทคโนโลยีที่สวยงาม สัมผัสประสบการณ์การเดินทางแห่งสีสันผ่านช่วงเวลาประวัต..

โตเกียว
ชินะงะวะ ถนนสายวัฒนธรรมและงานเทศกาล

ชินะงะวะ ถนนสายวัฒนธรรมและงานเทศกาล

ชินะกะวะ ถือเป็นหนึ่งในสถานที่หัวใจสำคัญที่อดีตเคยมีความเกี่ยวข้องเชิงประเพณีของโตเกียว เป็นหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความน่..

โตเกียว
ดูบทความทั้งหมด