category image

วัฒนธรรม

267 กระทู้
วัดคิโยะมิซู-เดรา เมืองเกียวโต

วัดคิโยะมิซู-เดรา เมืองเกียวโต

4.6 (10 รีวิว)

สำหรับสถานที่นี้ พวกเขาขายเสน่ห์ที่เรียกว่า “เลี่ยงอุบัติเหตุทางการจราจร” และอีกหนึ่งอย่าง คือ “คุณจะเลี่ยงอุบัติเหตุการจราจรและครอบครัวของคุณจะมีคว..

เกียวโต
วัดคินคะคุจิในฤดูร้อน

วัดคินคะคุจิในฤดูร้อน

4.8 (4 รีวิว)

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) ซึ่งรู้จักในชื่อศาลาทองตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองเกียวโต ชั้นบนทั้งสองชั้นของศาลาปิดคลุมด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ และรายล้อมด้วย..

เกียวโต
เทศกาล  Daimonji Gozan Okuribi

เทศกาล Daimonji Gozan Okuribi

กลาง สิงหาคม

หนึ่งในงานเทศกาลที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเกียวโต คือเทศกาลไดมอนจิ โกะซาน โอะคุริบิ (Daimonji Gozan Okuribi) หรือชื่อด..

เกียวโต
เทศกาล Okera Mairi ในเกียวโต

เทศกาล Okera Mairi ในเกียวโต

ปลาย ธันวาคม - ต้น มกราคม

ในศาลเจ้าจะมีพิธีจุดไฟด้วยรากสมุนไพรโอะเคะระ (Okera) ซึ่งถือกันว่าสามารถขับไล่พลังงานและสิ่งชั่วร้ายจากปีเก่า และทำให้อายุยืนย..

เกียวโต