บทความนี้อยู่ใน อังกฤษ หากคุณมีความสนใจในการแปลบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษโปรด ลงทะเบียนที่นี่ เพื่อสมัครเป็นนักแปล!

Honey and Soy Sauce Chicken

Soy sauce recipe

โดย Kaila Knight   12 มิ.ย. 2560

The basic sauce for most Japanese cuisine, soy sauce, is a fusion of soybeans, wheat, and salt. Its umami taste is celebrated around the world and can be used for cooking or a condiment. There are many unique places in Japan that specialize in teaching the history and manufacturing of soy sauce. One museum in Saitama serves soy sauce ice-cream, which has exploded as a hotspot for visitors in Japan! Check out more info on the Soy Sauce Kingdom in Saitama here.

Honey-Spiced Chicken

This video will show you my family recipe and how I use soy sauce as the basic flavor.

Ingredients for Marinade

 1. 30 mL/ 2 tbsp soy sauce

 2. 0.24 L/ 1 cup vegetable oil

 3. 0.24 L/ 1 cup honey

 4. 0.24 L/ 1 cup brown sugar

 5. 18 mL/ 1 tbsp water

Ingredients for Breading

 1. 0.48 L/ 2 cups flour

 2. 0.18 L/ ¾ cup brown sugar

 3. 30 mL/ 2 tbsp crushed red pepper

 4. 30 mL/ 2 tbsp cayenne pepper

 5. 30 mL/ 2 tbsp black pepper

Directions

 1. In a large bowl, add ingredients for marinade and mix well. Cover and marinate 0.90 kg of chicken in the refrigerator for at least 1 hour.

 2. In a large bowl, whisk to combine the flour, brown sugar, red pepper, cayenne pepper, and black pepper. Bread the chicken by first dipping it into the egg batter then flour. Repeat the process twice for each piece.

 3. In a large pot or skillet, pour 0.24 L of vegetable oil. Heat over medium-high.

 4. Add the chicken to the hot oil and cook, turning and monitoring the oil temperature, until crisp and golden brown, frequently flip 1 minute on each side.

 5. Transfer to a plate, then drizzle with honey, add a pinch of salt and serve.

ถ่ายภาพวีดิโอโดย Kaila Knight
สมาชิก JapanTravel

แสดงความคิดเห็น