วัดโทไดจิ-วิหารหลวงพ่อโต

มรดกโลกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

วัดโทไดจิ ตั้งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะนาราที่มีฝูงกวางอาศัยอยู่มาก นับเป็นวัดพุทธที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆของญี่ปุ่น จักรพรรดิโชมุ ในสมัยเทมเปียว ได้เชิญชวนประชาชนกว่าสองล้านหกแสนคนมาช่วยกันสร้างพระพุทธรูปและหอประดิษฐาน จนสำเร็จใน ค.ศ.752 ปัจจุบันวัดโทไดจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ส่วนหอไดบุทสึ ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากสถานีรถไฟนารา คินเททสึ ผ่านวัดและศาลเจ้าหลายแห่ง เมื่อถึงนาราปาร์ค จะเห็นฝูงกวางและซุ้มประตู“นันไดมง”ที่มีต้นเสาใหญ่รองรับน้ำหนักของหลังคาโบราณถึง 18 ต้น ด้านข้างมีรูปแกะสลักไม้เทพทวารบาล“อา”และ“อุน”คอยปกปักษ์รักษาองค์ไดบุทสึ

หน้าหอไดบุทสึ มีรูปแกะสลักไม้ Binzuru สาวกของพระพุทธเจ้า มีความเชื่อว่า หากเราใช้มือลูบส่วนใดของรูปสลักและลูบส่วนนั้นที่ร่างกายของเราจะสามารถบำบัดอาการเจ็บป่วยตรงส่วนนั้นได้

ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบรอนซ์ไดบุทสึองค์ใหญ่ ความสูง 14.8 เมตร น้ำหนัก 500 ตันและพระอันดับ 2 องค์ คือพระอากาศครร์โพธิสัตว์และพระจินดามณีอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ รวมทั้งท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ถึงแม้ว่าวิหารหลังใหม่ที่สร้างทดแทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้นี้จะมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม แต่ก็ยังใหญ่พอที่จะครองตำแหน่งวิหารไม้หลังใหญ่ที่สุดในโลกอยู่เช่นเดิม

ด้านหลังองค์ไดบุทสึ มีเสาอยู่ต้นหนึ่งที่เจาะรูไว้ที่โคนต้นขนาดเท่ารูพระนาสิก(รูจมูก)ขององค์ไดบุทสึ ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่ต่อแถวยาวมีความเชื่อหลากหลาย บ้างว่าถ้าลอดผ่านได้จะเป็นสิริมงคล ทำให้เรียนเก่ง สอบได้คะแนนดี จะโชคดีและจะได้กลับมาที่วัดนี้อีก พุทธศาสนามองเส้นทางสู่ความเป็น “พุทธะ” หรือความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นช่องทางที่ไปได้ไม่ง่ายนักเสมือนกับการลอดเสาดังกล่าว ที่คนตัวใหญ่เปรียบเสมือนบุคคลที่มีกิเลสหนา ไม่สามารถลอดได้หรือลอดได้ยากลำบาก ย่อมบรรลุความเป็นพุทธะได้ยากกว่าคนตัวเล็กหรือเด็ก ๆ ที่สามารถลอดได้ง่าย เปรียบเสมือนคนที่มีกิเลสเบาบางย่อมพบหนทางที่บรรลุพุทธะได้ง่ายกว่า

ข้อมูลวัดโทไดจิ (Todaiji temple) -การเดินทาง เดินเท้าจากสถานีรถไฟนาราใช้เวลาประมาณ 40-45 นาที หรือนั่งรถบัสที่หน้าสถานีรถไฟนารา หรือ Kintetsu Station มาลงที่ป้าย Todaiji Daibutsuden kasugataisha-mae เดินต่ออีก 3-5 นาที

- เปิดให้เข้าชมทุกวัน เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เปิดเวลา 8.00-16.30 น.เดือนมีนาคม เปิดเวลา 8.00-17.00 น.เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน เปิดเวลา 7.30-17.30 น. เดือนตุลาคม เปิดเวลา 7.30-17.00 น. 

- ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่คนละ 500 เยน เด็กคนละ 300 เยน

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.