รายงาน

วัดโทไดจิ-วิหารหลวงพ่อโต

วัดโทไดจิ-วิหารหลวงพ่อโต

มรดกโลก บ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้น ให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต มรดกทา..

ดูบทความทั้งหมด