งานประดับไฟฤดูหนาวที่ปราทโอะคะซะกิ

ไฟกว่า 160,000 ดวงสว่างไหวอุทิศแด่โชกุน Tokugawa Ieyasu

โดย Amanda Ho   

ปราสาทโอะคะซะกิ (Okazaki) เป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัดอิชิ ทุกปีสวนและปราสาทโอะคะซะกิจะถูกประดับประดาด้วยดวงไฟ 160,000 ดวง เพื่ออุทิศแด่ท่านโชกุน Tokugawa Ieyasu โชกุนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้งและเป็นโชกุนคนแรกของตระกูลโตะกุกะวะ ท่าน Tokugawa Ieyasu ถือกำเนิดในปราสาทแห่งนี้ในปี 1543 และอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายปีในช่วงเวลาที่เป็นผู้ใหญ่ ท่านเป็นโชกุนผู้ยิ่งใหญ่ ขยายขอบเขตและอำนาจไปทั่วญี่ปุ่น เป็นผลให้ตระกูลโตะกุกะวะปกครองญี่ปุ่นเป็นเลานานถึงสองพันปี

ตัวปราสาทดั้งเดิมนั้นสร้างขึ้นภายในอาณาเขตของวัดเมียวไดจิ ต่อมาได้ย้ายมายังที่อยู่ปัจจุบันในปี 1531 โดยปู่ของท่านโชกุน ปราสาทถูกทำลายลงในปี 1873 เหลือไว้แต่ฐานของปราสาท คูเมืองและกำแพง ในปี 1959 ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบและขนาดเท่าของเดิม ในปัจจุบันเป็นพิพิทธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธของซามูไร และข้อมูลต่างๆ ของโอะคะซะกิ ในฐานะเมืองปราสาทบนเส้นทางโทะไคโดะ หรือถนนเรียบทะเลทางตะวันตก ซึ่งในสมัยโบราณเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเกียวโตกับเอโดะ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของตระกูลโชกุนโตะกุกะวะ

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยAmanda Ho