category image

กิจกรรม

25 กระทู้

Toyota Stadium

Located in the heart of one of Japan’s most important auto manufacturing cities, Toyota Stadium stands set to welcome rugby fans with its impressive..

ไอจิ
พิพิธภัณฑ์ Nagoya City Science Museum

พิพิธภัณฑ์ Nagoya City Science Museum

Suparkorn Netvijit

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเมืองนาโกย่า ที่นี่จะทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์ยากๆ น่าเบื่อ กลายเป็นเรื่องสนุกสนานอย่างไม่น่าเชื่อ

ไอจิ 3
Noritake Garden

Noritake Garden

Tada Ratchagit

 Noritake Garden สวนสวนแห่งประวัติศาสเซรามิกญี่ปุ่น รอบบริเวณยังคงอนุรักษ์ตึกอิฐแดงอันเป็นเอกลักษณ์ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งนี่คือโร..

ไอจิ
SCMAGLEV and Railway Park นาโกย่า

SCMAGLEV and Railway Park นาโกย่า

Potcharet Rodhetbhai

SCMAGLEV and Railway Park เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟและรถไฟพลังงานแม่เหล็กแห่งเมืองนาโกย่า สถานที่ที่ผู้หลงรักในรถไฟญี่ปุ่นไม่ควรพลาด

ไอจิ
หอศิลป์โตโยต้า

หอศิลป์โตโยต้า

Wanida Kaewwong

แนะนำเทคโนโลยียานยนต์และกิจกรรมที่มุ่งสู่สังคมอนาคตของบริษัทโตโยต้าต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ต่างๆ รถยนต์ไฮบริด รวมทั้งมีการแสดงตัวรถ..

ไอจิ