รายงาน

ฟูจิ ทีวี

ฟูจิ ทีวี

อาคารทันสมัย​​ได้รับการออกแบบโดย Kenzo Tange เป็นสถานที่สำคัญแรกที่จะปรากฏขึ้นหลังจากที่แผนพัฒนาของรัฐบาลที่จะทำให้โอไดบะเริ่ม..

โตเกียว 1
สะพานสายรุ้ง

สะพานสายรุ้ง

สะพานสายรุ้ง เชื่อมระหว่างโตเกียวกับเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นของโอไดบะ

โตเกียว
ดูบทความทั้งหมด