เปิดตำนานปราสาทโอซาก้า ( 大阪城)

ความยิ่งใหญ่ที่ฉายภาพอดีตให้เราสัมผัสอีกครั้ง

โดย Tada Ratchagit   

ท่ามกลางมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น ปราสาทอันทรงพลังกำลังแทรกตัวอยู่ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องอันทันสมัย

ปราสาทอันยิ่งใหญ่อลังการที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองบนสวนสาธารณะพื้นที่กว่า 2 ตร.กม. นี้เป็นสัญลักษณ์และสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันสำคัญของโอซาก้า มันถูกสร้างขึ้นในบริเวณวัดโอซาก้าฮอนกาจิเดิม แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าตัวปราสาทปัจจุบันนั้นไม่ใช่อาคารเก่าแก่ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นโดยโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) ในปี ค.ศ.1583 เพราะตัวปราสาทหลังเดิมนั้นถูกทำลายลงอันเนื่องมาจากสงครามและภัยธรรมชาติรวมถึงทรุดโทรมตามกาลเวลามาหลายครั้ง

สำหรับปราสาทหลังปัจจุบันนั้นถูกบูรณะสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1931 ซึ่งถือเป็นการสร้างปราสาทโอซาก้าขึ้นใหม่เป็นครั้งที่ 3 ในพื้นที่ดั้งเดิม และการสร้างครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการระดมทุนบริจาคจากชาวเมืองโอซาก้าที่ร่วมด้วยช่วยกันจนสามารถฟื้นฟูความงดงามในอดีตให้กลับมาตระหง่านดังเดิมได้อีกครั้ง แล้วปราสาทนี้ก็ยังสร้างความอัศจรรย์ด้วยการรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆ อีกด้วย

ตัวปราสาทนั้นอาจแลเห็นภายนอก 5 ชั้น แต่ความจริงแล้วมีทั้งหมด 8 ชั้นด้วยกัน ภายในนั้นคือส่วนของ Osaka Castel Museum ที่จัดแสดงนิทรรศการเชิงประวัติศาสตร์เล่าเรื่องราวของปราสาทได้อย่างน่าสนใจ รวมไปถึงจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตไปจนกระทั่งอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยโบราณ และชั้นบนสุดนั้นก็คือหอคอยที่ใช้สังเกตการณ์สงครามอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของปราสาทญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเราสามารถขึ้นไปชมวิวอันสวยงามของเมืองโอซ้าก้าในมุมสูงได้รอบทิศอีกด้วย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Osaka Castel Timeline

 • ค.ศ.1496 >>> วัดโอซาก้าฮอนกันจิถูกสร้างขึ้นและมีอิทธิพลต่อการปกครองของดินแดนแถบโอซาก้า
 • ค.ศ.1583 >>> หลังจากที่โชกุนโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) มีชัยชนะเหนือกองทัพของวัดโอซาก้าฮอนกาจิแล้วก็มอบหมายให้โทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) เป็นผู้สำเร็จราชการดูแลหัวเมืองในแถบนี้แทน เขาได้สร้างปราสาทโอซาก้าขึ้นเป็นที่มั่นบนพื้นที่ดั้งเดิมของวัดโดยเลียนแบบปราสาทอะซุฉิ (Azuchi Castle) ของโชกุนโอดะ โนบุนากะ อันเป็นศูนย์บัญชาการหลักในการปกครองประเทศสมัยนั้นเพื่อสะท้อนความเกรียงไกรและเป็นฐานในการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นครั้งแรกของญี่ปุ่น
 • ค.ศ.1585 >>> ตัวปราสาทโอซาก้า (อาคารหลัก) สร้างเสร็จสมบูรณ์ (ปราสาทหลังแรก)
 • ค.ศ.1598 >>> ปราสาทโอซาก้าสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดและโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิเสียชีวิต
 • ค.ศ.1600 >>> หลังจากฮิเดะโยริ โทโยโทมิ (Hideyori Toyotomi) ลูกชายของฮิเดะโยชิเข้ามาดูแลปราสาทโอซาก้าแทนก็ได้เกิดสงครามเซกิกาฮาระขึ้น (The Sekigahara War) โดยผู้นำทัพก็คือโทกุกาวะ อิเอะยาซุ (Tokugawa Ieyasu) นายทหารผู้คอยติดตามฮิเดะโยชินั่นเอง ซึ่งผลก็คือเขาได้ชัยชนะและเริ่มสร้างอาณาจักรโทกุกาวะของตนเองในเอ็นโด (โตเกียวในปัจจุบัน)
 • ค.ศ.1603 >>> โทกุกาวะ อิเอะยาซุถูกแต่งตั้งให้เป็นโชกุน
 • ค.ศ.1614 >>> โทกุกาวะ อิเอะยาซุเริ่มทำสงครามกับฮิเดะโยริ โทโยโทมิในฤดูหนาวที่เรียกว่าสงคราม Siege of Osaka และโชกุนโทกุกาวะก็สามารถเอาชนะสงครามได้ในปีต่อมา (ค.ศ.1615) หลังจากนั้นเขาได้ฆ่าล้างตระกูลโทโยโทมิจนสิ้นและทำลายปราสาทโอซาก้าลง
 • ค.ศ.1620 >>> โทกุกาวะ ฮิเดะทาดะ (Tokugawa Hidetada) ผู้เป็นลูกชายนั้นถูกแต่งตั้งให้เป็นโชกุนคนที่สองเขาได้เริ่มบูรณะปราสาทโอซาก้าขึ้นมาใหม่อีกครั้ง สร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่า สร้างกำแพงใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้น
 • ค.ศ.1629 >>> ปราสาทโอซาก้า (ปราสาทหลังที่สอง) กลับมาเกรียงไกรอีกครั้งอย่างสมบูรณ์
 • ค.ศ.1660 >>> ปราสาทโอซาก้าถูกโจมตีจากปืนใหญ่จนไฟไหม้
 • ค.ศ.1665 >>> ปราสาทโอซาก้าถูกฟ้าผ่าจนเกิดไฟไหม้และทำให้ตัวปราสาทพังทลายลงอีกครั้ง
 • ค.ศ.1868 >>> ปราสาทโอซาก้าที่ทรุดโทรมนั้นถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นกองบัญชาการทางทหารญี่ปุ่นยุคใหม่ที่ได้รับอิทธิพลทางทหารมาจากฝั่งตะวันตก
 • ค.ศ.1928 >>> หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ปราสาทโอซาก้า (ปราสาทหลังที่สาม) ถูกฟื้นฟูสร้างขึ้นใหม่ โดยนายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้าในยุคนั้นได้ระดมทุนจากประชาชนจนได้รับการบริจาคอย่างสำเร็จเกินคาดทำให้สามารถสร้างปราสาทหลังใหม่และฟื้นฟูให้กลับมาตระหง่านงดงามอีกครั้ง
 • ค.ศ.1945 >>> ส่วนยอดของหอคอยปราสาทโอซาก้าและโบราณสถานหลายแห่งภายในบริเวณปราสาทถูกโจมตีทางอากาศจากกองทัพอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ตัวปราสาทนั้นไม่ถูกทำลายแต่อย่างใด
 • ค.ศ. 1995 >>> รัฐบาลท้องถิ่นแห่งโอซาก้าอนุมัติงบประมาณในการซ่อมบำรุงและบูรณะปราสาทโดยตกแต่งรายละเอียดใหม่ทั้งหมดให้เป็นความงดงามตามยุคสมัยเอ็นโด รวมไปถึงการสร้างหอคอยบนยอดปราสาทเสียใหม่โดยไม่ได้ยึดตามรูปแบบดั้งเดิม
 • ค.ศ. 1997 >>> การก่อสร้างและบูรณะครั้งล่าสุดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ปราสาทหลังนี้ถูกซ่อมแซมใหม่ด้วยคอนกรีตให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น ภายในนั้นถูกปรับปรุงตกแต่งใหม่หมดให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์อันทันสมัย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

นอกจากความงดงามของปราสาทแล้วความสวยงามของธรรมชาติภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ยังได้รับความนิยมไม่แพ้กันอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่ซากุระบานนั้นปราสาทโอซาก้าแห่งนี้จะงดงามอย่างโดดเด่นและเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของการชมซากุระในอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว และสำหรับฤดูใบไม้ร่วง บริเวณรอบปราสาทนั้นก็จะงดงามไปด้วยใบไม้สีแดงแซมด้วยสีเหลืองอย่างงดงามเช่นกัน เป็นความงามทุกฤดูที่ใครๆ ต่างก็อยากมาเยือน

---------------------------------------------------------------

ปราสาทโอซาก้า ( 大阪城)

+ ที่ตั้ง : 1-1 Osakajo, Chuo-ku, Osaka City, Osaka (ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะปราสาทโอซาก้า)

+ เวลาให้บริการ : ทุกวัน > 09.00-17.00 น.

+ ติดต่อ : 06-6941-3044 / เว็บไซต์ : www.osakacastle.net

+ ค่าผ่านประตู : สวนสาธารณะและบริเวณด้านนอกปราสาท ฟรี / ส่วนภายในปราสาทและพิพิธภัณฑ์ ผู้ใหญ่ ¥600, เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าชมฟรี

+ วิธีเดินทาง :

>JR West : นั่งรถไฟสาย JR Osaka Loop Line ลงสถานี Morinomiya หรือ Osakajokoen

>Osaka Subway : นั่งรถไฟใต้ดินสาย C–Chuo Line (สีเขียวเข้ม) หรือ สาย N–Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line (สีเขียวอ่อน) ลงสถานี C19,N20–Morinomiya

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

2
0
Tada Ratchagit

Tada Ratchagit @tada.ratchagit

เรามักจะตกหลุมรักเมืองแรกในชีวิตที่เราไปเยือนในสถานะนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเสมอ, ผมชื่อ ธาดา ราชกิจ (โฟล์ค) เป็นนักเดินทางที่มีโตเกียวเป็นเมืองแรกที่เคยไปเยือนครับ ผมกลับมาเยือนเมืองนี้ถี่และบ่อยที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่ผมเคยไปเยือนมา อาการตกหลุมรักเมืองนี้นั้นหนักเอาการพอสมควร ; ) นอกจากนักเดินทางแล้วผมยังเป็นนักเขียนและช่างภาพ (รวมถึงเป็นกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ในบางคราว) เขียนงานได้ทุกประเภทและมีผลงานตีพิมพ์ในหลากหลายสื่อในเมืองไทยตั้งแต่เว็บไซต์, พ๊อกเก็ตบุ๊ค, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สำหรับงานเขียนหลักในช่วงหลังนั้นมักจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวและอาหารการกิน (ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ) ซึ่งเป็นวิถีที่ผมรักและถนัดขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็แน่นอนว่าต้องมีญี่ปุ่นปรากฏอยู่ในงานของผมเสมอๆ  Almost traveller always fall in love with the first place that they have been visited, My name is Tada Ratchagit I am a traveller that have been visited Tokyo as a first place of all my trips. Tokyo like my second home and that is the most frequency visiting city of my life. Beside the traveller, I am a Writer and Photographer (sometime Graphic Designer) that can write in any kind of article. My works were published on any media in Thailand including website, pocketbook, magazine, newspaper and etc. Now, almost of my works are about Travel & Food (Thailand and around the world) that are the lifestyle I very love it. And extremely sure that Japan is always selected to present in my works.

แสดงความคิดเห็น