รายงาน

ชมงาน3D Illuminationที่ปราสาทโอซาก้า

ชมงาน3D Illuminationที่ปราสาทโอซาก้า

วันธรรมดา ราคาค่าเข้าชม 1,600 เยน แต่ถัาเป็นวันที่กำหนดพิเศษ 2,000 เยน ช่วงเวลาเข้าชมเริ่ม 17.30-22.30 ถ้าเป็นวันที่กำหนดเป็นพ..

โอซาก้า
ดูบทความทั้งหมด