ศาลเจ้าฟุทะระซานแห่งนิกโกะ

ศาลเจ้าศักดิ์สิทธ์ที่เก่าแก่ที่สุดในนิกโกะ

หมู่วัดและศาลเจ้ามรดกโลกนิกโกะ แห่งจังหวัดโทะชิกิ มีชื่อเสียงลือเรื่องไปทั่วโลกในด้านความเก่าแก่ ความงดงามของศิลปะและสถาปัตยกรรม ที่ยังเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา นอกจากนี้พื้นที่ทั่วบริเวณนี้ของนิกโกะ คนญี่ปุ่นยังเชื่อว่าบริเวณพื้นที่แห่งนี้ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังที่สุดในญี่ปุ่น ผู้คนในสมัยโบราณเชื่อกันว่าพื้นที่นี้เป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า และจุดๆ หนึ่งที่มีพลังแรงกล้าที่สุดคือ ศาลเจ้าฟุทะระซาน (Futarasan)

เปิดประตูชมความงามของศาลเจ้าฟุทะระซาน
เปิดประตูชมความงามของศาลเจ้าฟุทะระซาน

ศาลเจ้าฟุทะระซาน ตั้งอยู่ระหว่างศาลเจ้าโทะโชะกุ (Tosho-gu) และ วัดไทยุอิน (Taiyu-in) จัดได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่เแก่ที่สุดในนิกโกะ ก่อตั้งโดยพระโชะโดะ (Shodo) ในปี 767 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าแห่งภูเขานันไท (Nantai) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาฟุทะระ (Futara)

ภายในบริเวณศาลเจ้าฟุทะระซาน นอกจากจะจุเต็มไปด้วยอาคารสีแดงอันงดงามมากมายแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของต้นไม้ศักดิ์หลายต้นอีกด้วย อาทิเช่น ต้นคู่รัก เป็นต้นสนญี่ปุ่นและต้นโอ๊คที่ขึ้นอยู่แนบชิดติดกันจนดูเหมือนเป็นต้นไม้เดียวกัน ทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักและความสัมพันธ์ จึงมีผู้คนมาอธิษฐาน หรือเขียนคำอธิษฐานให้สมหวังในเรื่องความรัก นอกจากต้นคู่รักยังมี ต้นเมะโอะโตะ ซุกิ (Meoto Sugi) หรือ ต้นสนสามีภรรยา และต้นโอะยะโคะ ซุกิ (Oyako Sugi) ต้นสนพ่อแม่ลูก หากคุณแวะมาชมศาลเจ้า อย่าลืมมองหาต้นไม้โบราณเหล่านี้

สิ่งก่อสร้างอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นของศาลเจ้าฟุทะระซาน และอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าตัวศาลเจ้าเสียอีก นั่นคือ 'สะพานชินเกียว (Shinkyo)'
สิ่งก่อสร้างอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นของศาลเจ้าฟุทะระซาน และอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าตัวศาลเจ้าเสียอีก นั่นคือ 'สะพานชินเกียว (Shinkyo)'

สิ่งก่อสร้างอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นของศาลเจ้าฟุทะระซาน และอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าตัวศาลเจ้าเสียอีก นั่นคือ 'สะพานชินเกียว (Shinkyo)' ซึ่งถือว่าเป็นสะพานศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อทอดข้ามแม่น้ำไดยะ (Daiya) ไปสู่ศาลเจ้าฟุทะอะระซาน (Futaarasan) ตัวสะพานมีความยาว 28 เมตร กว้าง 7.4 เมตร และสูง 10.6 เมตรจากระดับแม่น้ำ ตัวสะพานดั้งเดิมสร้างขึ้นในสมัยนารา สะพานถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งหลายครา ส่วนสะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นสะพานที่สร้างขึ้นใหม่ในปี 1904

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.