หมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ

มรดกโลกญี่ปุ่น(UNESCO World Heritage Site)อันทรงคุณค่า

โดย Tada Ratchagit   27 พ.ย. 2557

สิ่งก่อสร้างในยุคโบราณอันทรงคุณค่ากว่า 103 รายการ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของธรรมชาติอันสมบูรณ์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยรอบบริเวณนั้นถูกเสนอชื่อในนาม หมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ (Shrines and Temples of Nikko) ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.1999

หมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ (Shrines and Temples of Nikko) นั้นประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญทางศาสนา 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน คือ ศาลเจ้าในศาสนาชินโต 2 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าฟุตะระซาน (二荒山神社 – Futarasan Jinja) และ ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ (日光東照宮 Nikko Toshogu) แล้วก็วัดในพระพุทธศาสนาอีก 1 แห่ง ได้แก่ วัดรินโนจิ (輪王寺 Rinnoji) โดยสิ่งก่อสร้างโบราณอันทรงคุณค่ากว่า 103 รายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนั้นมี 9 รายการที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็น สมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่น (National Treasures of Japan) และอีก 94 รายการที่เหลือนั้นยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอันสำคัญ (Important Cultural Properties) ของญี่ปุ่นอีกด้วย

สามศาสนสถาน

 1. ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ (日光東照宮 – Nikko Toshogu) : ศาลเจ้าในศาสนาชินโตนี้ถือเป็นศาลเจ้าที่สร้างอุทิศให้โชกุนผู้ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากแห่งญี่ปุ่นอย่างท่าน Ieyasu Tokugawa ผู้สถาปนารัฐบาลทหารในการปกครองเมืองเอโดะ (โตเกียว) และถือเป็นโชกุนคนแรกของตระกูล Tokugawa อันยิ่งใหญ่ที่ปกครองญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 250 ปี ศาลเจ้านั้นถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1617 เพื่อเป็นที่ฝั่งร่างของ Ieyasu Tokugawa ด้วย โดยผู้ที่สร้างศาลเจ้านี้ก็คือ Tokugawa Hidetada บุตรชายผู้สืบต่อการเป็นโชกุนคนที่สองแห่งตระกูล Tokugawa นั่นเอง การสร้างศาลเจ้าโทโชกุนั้นมีการระดมช่างฝีมือกว่า 127,000 คน เพื่อมาสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดในยุคนั้น สิ่งก่อสร้างอันประณีตที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นเห็นจะเป็น Yomeimon Gate ซึ่งวิจิตรไปด้วยงานแกะสลักมากกว่า 500 ชิ้นที่อยู่บนประตูแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปแกะสลักอีกหลายรูปซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก​
 2. ศาลเจ้าฟุตะระซาน (二荒山神社 – Futarasan Jinja) : ศาลเจ้าเก่าแก่ในศาสนาชินโตที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.767 ตั้งอยู่ระหว่างศาลเจ้าโทโชกุกับสุสานไทยูอิง และวัดรินโน นอกจากนั้น สะพานชินเกียว (神橋 - Shinkyo Bridge) อันโด่งดังนี้ก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอีกด้วย
 3. วัดรินโนจิ (輪王寺 Rinnoji) : เป็นวัดในพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.766 โดยนักบวชโชโด ภาพในบริเวณนั้นมีอารามมากมายหลายหลังแต่หลังที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือ Sanbutsudo (三仏堂) อารามไม้สีแดงอันตระหง่าน ภายในนั้นจัดแสดงพระพุทธรูปรวมไปถึงโบราณวัตถุอันล่ำค่ามากมายอีกด้วย

---------------------------------------------------------------

หมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ (Shrines and Temples of Nikko)

+ ที่ตั้ง : Nikko, Tochigi

+ เวลาให้บริการ (ยึดตามศาลเจ้านิโกะโทโชกุ) :

 • เม.ย.-ต.ค. > ทุกวัน 08.00-17.00 น.
 • พ.ย.-มี.ค. > ทุกวัน 08.00-16.00 น.

+ ค่าเข้าชมสำหรับศาลเจ้านิโกะโทโชกุ : ผู้ใหญ่ (ตั้งแต่มัธยมปลายขึ้นไป) ¥1,300 / เด็ก (ตั้งแต่มัธยมต้นลงมา) ¥450

 • หมายเหตุ : Treasure House และ Museum of Art ต้องเสียค่าเข้าชมเพิ่มเติม

+ ค่าเข้าชมสำหรับศาลเจ้าฟุตะระซาน : ไม่เสียค่าเข้าชม

+ ค่าเข้าชมสำหรับวัดรินโนจิ : มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมภายในอาคาร / โปรดสอบถามรายละเอียดที่บริเวณวัด หรือติดตามในเว็บไซต์

+ ติดต่อ :

 • เว็บไซต์การท่องเที่ยวนิกโกะ : การท่องเที่ยวแห่งเมืองนิกโกะ (Nikko Tourism Association Inbound Committee) > www.nikko-japan.org
 • เว็บไซต์ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ : www.toshogu.jp
 • เว็บไซต์ศาลเจ้าฟุตะระซาน : www.futarasan.jp
 • เว็บไซต์วัดรินโนจิ : rinnoji.or.jp

+ วิธีเดินทาง :

จากโตเกียวมายังนิกโกะ

 • > Tobu Railways : จากสถานี Tobu-Asakusa หรือ Tokyo Skytree นั่งรถไฟสาย Tobu Skytree Line (ซึ่งจะวิ่งเชื่อม Tobu Nikko Line โดยอัตโนมัติ) ไปลงสถานี Tobu-Nikko
 • หมายเหตุ : หากจะนั่งรถไฟจากโตเกียวไปนิกโกะเวลาขึ้นรถไฟให้สังเกตุขบวนให้ดี โดยผู้ที่จะต้องการไปสถานีปลายทาง Tobu-Nikko นั้น จะต้องขึ้นตู้รถไฟที่ 4-5 เท่านั้น เพราะเมื่อถึงสถานี Shimo-Imaichi ตู้ที่ 1-3 จะแยกขบวนเพื่อวิ่งต่อไปยัง Shin-Fujiwara ในสาย Tobu Kinugawa Line และขบวนที่ 4-5 จะวิ่งเข้าไปยังสถานี Tobu-Nikko / แต่อย่างไรทาง Tobu ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยแนะนำตอนเข้าสู่ชานชาลาอยู่แล้ว หรือดูที่สติ๊กเกอร์ที่พื้นบริเวณจะขึ้นรถไฟ จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ชัดเจน

จากนิกโกะมายังหมู่ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโกะ

 • Local Bus : นั่งรถเมลล์สาย World Heritage Bus รถจะผ่านทุกสถานที่ (ซึ่งแต่ละสถานที่จะอยู่บริเวณใกล้ๆ กัน)

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Tada Ratchagit

Tada Ratchagit @tada.ratchagit

เรามักจะตกหลุมรักเมืองแรกในชีวิตที่เราไปเยือนในสถานะนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเสมอ, ผมชื่อ ธาดา ราชกิจ (โฟล์ค) เป็นนักเดินทางที่มีโตเกียวเป็นเมืองแรกที่เคยไปเยือนครับ ผมกลับมาเยือนเมืองนี้ถี่และบ่อยที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่ผมเคยไปเยือนมา อาการตกหลุมรักเมืองนี้นั้นหนักเอาการพอสมควร ; ) นอกจากนักเดินทางแล้วผมยังเป็นนักเขียนและช่างภาพ (รวมถึงเป็นกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ในบางคราว) เขียนงานได้ทุกประเภทและมีผลงานตีพิมพ์ในหลากหลายสื่อในเมืองไทยตั้งแต่เว็บไซต์, พ๊อกเก็ตบุ๊ค, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สำหรับงานเขียนหลักในช่วงหลังนั้นมักจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวและอาหารการกิน (ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ) ซึ่งเป็นวิถีที่ผมรักและถนัดขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็แน่นอนว่าต้องมีญี่ปุ่นปรากฏอยู่ในงานของผมเสมอๆ  Almost traveller always fall in love with the first place that they have been visited, My name is Tada Ratchagit I am a traveller that have been visited Tokyo as a first place of all my trips. Tokyo like my second home and that is the most frequency visiting city of my life. Beside the traveller, I am a Writer and Photographer (sometime Graphic Designer) that can write in any kind of article. My works were published on any media in Thailand including website, pocketbook, magazine, newspaper and etc. Now, almost of my works are about Travel & Food (Thailand and around the world) that are the lifestyle I very love it. And extremely sure that Japan is always selected to present in my works.

แสดงความคิดเห็น