หลายมุมมองของสะพานชินเกียว

สะพานมรดกโลกแห่งเมืองนิกโกะ

ถ้ากล่าวถึงสะพานโบราณที่มีชื่อเสียงขั้นแนวหน้าในประเทศญี่ปุ่น คงต้องยกนิ้วให้แก่ 'สะพานชินเกียว (Shinkyo)' สะพานมรดกโลกแห่งเมืองนิกโกะ (Nikko)

สะพานชินเกียวถือว่าเป็นสะพานศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อทอดข้ามแม่น้ำไดยะ (Daiya) ไปสู่ศาลเจ้าฟุทะอะระซาน (Futaarasan) หนึ่งในกลุ่มวัดและศาลเจ้ามรดกโลกของนิกโกะ ตัวสะพานมีความยาว 28 เมตร กว้าง 7.4 เมตร และสูง 10.6 เมตรจากระดับแม่น้ำ ตัวสะพานดั้งเดิมสร้างขึ้นในสมัยนารา สะพานถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งหลายครา ส่วนสะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นสะพานที่สร้างขึ้นใหม่ในปี 1904 

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสะพานอย่างใกล้ชิด และเดินข้ามบนสะพาน 300 เยนสำหรับผู้ใหญ่ 200 เยนสำหรับเด็กโต และ 100 เยนสำหรับเด็กเล็ก แต่คุณสามารถชมได้ฟรีจากริมถนน 

0
1
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.