ปราสาทฮิเมจิ[Himeji Castle]

ปราสาทแห่งนกกระสาขาว

โดย Kasetsart Dechkul   

ปราสาทฮิเมจิ [Himeji] หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ อีกว่า ปราสาทนกกระสาขาว เพราะทาสีขาวและมุงกระเบื้องสีขาวทั้งหมด ตั้งอยู่ที่เมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเซ็มบะ  นับเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างบนเนินซากป้อมปราการเก่า ต่อมา โตโยะโตมิ ฮิเดโยชิเมื่อครั้งเป็นขุนพลของโนดะ โนบุนางะได้เข้ายึดครอง ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมให้มีขนาดกว้างขวางใหญ่โตขึ้น ปราสาทหลังนี้มี 3 หอคอย ตั้งลดหลั่นกันลงมา บนฐานหินถมสูงจากพื้นดิน มีอาคารสร้างเชื่อมหอคอยอย่างแน่นหนา มีกำแพงแข็งแรงเป็นดุจป้อมปราการ ภายในชั้นล่างทำเป็นดุจตลาดที่มีข้าวสารพัดขายคนภายในปราสาทคล้ายเมืองขนาดเล็ก ภายหลังจากได้ชัยชนะในสงครามที่เซกิฮาระ โตกุงาวะ อิเอยาสุ ก็ได้มอบปราสาทหลังนี้ให้ให้กับบุตรเขย อิเคดะ เตรุมาสะ ซึ่งได้ทำการบูรณะจนมีรูปลักษณ์ดังเช่นปัจจุบัน  ปราสาทแห่งนี้ในอดีตใช้เพื่อเป็นที่มั่นทางการทหารและศูนย์กลางด้านการบริหารปกครอง  ปราสาทแห่งนี้มีจุดเด่น คือ มีคูน้ำเป็นปราการล้อมรอบ 3 ชั้น ล้อมรอบกำแพงหิน สลับด้วยประตูและเชิงเทิน ตามผนังและเชิงเทินมีช่องขนาดเล็ก สำหรับยิงธนูและกระสุนใส่ข้าศึก ถึงแม้ว่าตัวเมืองฮิเมจิจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ การทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ตัวปราสาทกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด อีกทั้ง ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก เมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1993  ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงานชมดอกซากุระ หรือที่เรียกว่าเทศกาลฮานามิ มีการบรรเลงเครื่องดนตรีโกโตะ หรือจะเข้ญี่ปุ่น หร้อมกับกลองไทโดะ

การเดินทาง เริ่มจากสถานีฮิเมจิ ใช้เวลาเดินมาปราสาทประมาณ 15-20 นาที หากนั่งรถประจำทางหรือรถแท๊กซี่ก็สะดวกใช้เวลา ประมาณ 5 นาที  โดยวิ่งบนถนน Otemae-dori โดยตรงมายังปราสาท

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
1
Kasetsart Dechkul

Kasetsart Dechkul @kasetsart.dechkul

เข้าร่วมการสนทนา

Sirikanda KK Khaokhem หนึ่งปีมาแล้ว
ฮิเดโยชินี่ ปราสาทเยอะจริงๆ