category image

วัฒนธรรม

42 กระทู้
Himeji Castle

Himeji Castle

4.4 (5 Review)

Himeji Castle is one of the twelve original castles left in Japan and a top destination for tourists from around the world. Known as the White Heron Castle..

เฮียวโก
Tetsujin 28-go (鉄人28号)

Tetsujin 28-go (鉄人28号)

Tada Ratchagit

Tetsujin 28-go (鉄人28号) หรือ เท็ตสึจิน หุ่นเหล็กหมายเลข 28 หนึ่งในวีระบุรุษผู้ช่วยฟื้นฟูเมืองโกเบหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไห..

เฮียวโก
ศาลเจ้าอิคุตะ 13

ศาลเจ้าอิคุตะ

Supakarn Sunthonthammas

ศาลเจ้าอิคุตะ เป็นศาลเจ้าที่คนนิยมมาขอพรเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน เนื่องจากเสียง อิคุตะ พ้องกับ คำว่า อิคิตะ ที่แปลว่า..

เฮียวโก
The Osamu Tezuka Manga Museum

The Osamu Tezuka Manga Museum

Tada Ratchagit

The Osamu Tezuka Manga Museum พิพิธภัฑณ์การ์ตูนที่อุทิศให้กับ เทะซึกะ โอซามุ (手塚 治虫 - Osamu Tezuka) บิดาแห่งการ์ตูนญี่ปุ่น..

เฮียวโก
พระพุทธรูปองค์ใหญ่แห่งวัดโนฟุคุ 7

พระพุทธรูปองค์ใหญ่แห่งวัดโนฟุคุ

Praween Nilrat

วัดโนฟุคุ ซึ่งเดินไปได้จากสถานี เจ. อาร์. เฮียวโกะราว 10 นาทีนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และเป็นสถานที่แห่งหนึ่ง ท..

เฮียวโก