อาทิตย์อัสดงที่งดงามจากคิโยมิสุ-เดระ

พิธีกรรมเก่าแก่ในพุทธศาสนาที่ประตูไซ-ม่อน ตะวันตก

โดย Tomoko Kamishima   

ประตูไซ-ม่อน ตะวันตก ที่วัดคิโยมิสุ-เดระ เป็นสถานที่ชมอาทิตย์อัสดงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเกียวโต เมื่อฉันไปที่นั่นในช่วงปลายเดือนธันวาคม พระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยลงอย่างช้า ๆ ประตูและเจดีย์สามชั้นที่โด่งดังเจิดจรัสอยู่ท่ามกลางสีส้มจาง ๆ เมื่อมองลงไปจะเห็นได้ว่าเมืองเกียวโตนั้นเป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขา ประตูไซ-ม่อน เคยถูกใช้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยเป็นที่ซึ่งนักบวชจะเฝ้ามองพระอาทิตย์ตก มองเห็นเป็นลูกไฟกลม (สัญลักษณ์ของการมีชีวิตที่สมบูรณ์) ค่อย ๆ จมหายไป ประตูที่เห็นอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปี 1631 แต่มีประตูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 12

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Praween Nilrat

Praween Nilrat @praween.nilrat

I am a pharmacist and own a drugstore in my hometown, Chainat. The drugstore is my family business. It has been opened for more than half a century. I love traveling and writing, so I work as a freelace travel writer also. I have 5 books published in Thailand.  All are about traveling, either guide books or travel features. I travel to Japan once in 2012, Tokyo only and just a short period of time. Hope to travel more in Japan and write about traveling in Japan.

ต้นฉบับโดยTomoko Kamishima