รายงาน

สวนและบ่อน้ำชินเซ็นเอ็น เกียวโต 12

สวนและบ่อน้ำชินเซ็นเอ็น เกียวโต

ในปี 794 จักรพรรดิคานมู(Kanmu) ได้สถาปนาขึ้นเป็นผู้ปกครองเกียวโต(Kyoto) และได้จัดให้มีการสร้างสวนขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการยกย่อ..

เกียวโต
วัดนิซงอิน เกียวโต 12

วัดนิซงอิน เกียวโต

ในปี 834 นับว่านานมาแล้วที่วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น วัดนิซงอิน(Nison-in)ถูกทำลายในช่วงสงครามโอนิน(Onin war :1467-1477)และภายหลัง..

เกียวโต
ดูบทความทั้งหมด