ศาลเจ้า Oishi

ศาลเจ้า Yamashina ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง 47 Ronin

โดย Cathy Cawood   

ศาลเจ้า Yamashina ที่มีเสน่ห์นี้ถูกอุทิศให้กับ Ōishi Kuranosuke Yoshio ผู้นำของ 47 Ronin ที่โด่งดัง ส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่มีเอกสารและรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของ 47 Ronin มากมาย ศาลเจ้าตั้งอยู่ที่ตีนเขาระหว่าง Yamashina และ Fushimi และถูกโอบล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่มของพืชเขียวทั้งหลายในบริเวณนั้น ดิฉันไปที่นั่นมาในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นฤดูฝนของญี่ปุ่นเลยต้องไปหลบฝนที่ตกลงมาอย่างกระทันหันในพิพิธภัณฑ์

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Somrak Bhakdisuparit

Somrak Bhakdisuparit @somrak.bhakdisuparit

I am a restless soul that likes to globe trot in hope of expanding my self growth in every possible directions. I like exploring new places or exploring new angles of familiar places. There is always something fresh to see, which will rejuvenate your soul. Japan is one of the unique places with such rich culture, natural beauty, and advanced modernity. You feel peaceful, but at the same time, excited by the surrounding in Japan. I want to encourage everyone to travel with not just wide open eyes, but also, wide open mind. There's no better place to start than Japan. Pack your bags and explore, don't just hit the tourist spots but find some time to go out of the beaten path. You may get lost a little, but you will definitely gain valuable experiences that is worth it in the end ; )

ต้นฉบับโดยCathy Cawood