เครดิตรูปภาพ: mTaira / Shutterstock.com

วัดไดโตกูจิ

ศาสนสถานที่สำคัญในสมัยมูโรมาชิ

วัดไดโตกูจิ [Daitokuji] สร้างในปี ค.ศ. 1319 โชกุนได้สร้างเพื่อถวายแด่ปรมาจารย์อะกามัตสึ โนริมูระ ซึ่งให้การสนับสนุนโชกุนโยชิมิตสึได้ครองอำนาจ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน ลัทธิรินไซ ในเขตพุทธาวาสประกอบด้วยอาคารเล็กใหญ่หลายหลัง ประกอบด้วย วิหารButsuden วิหารHatto ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด รูปแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมแบบจีน ซึ่งได้รับความนิยมมากในสมัยเฮอัน อาคารในปัจจุบันส่วนมากบูรณะขึ้นใหม่ เนื่องจากกาลเวลา สภาพดินฟ้าอากาศที่แปลเปลี่ยนทำให้อาคารเกิดการชำรุดทรุดโทรม รวมถึงได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ ในสงครามโอนิน[1467-1477] เมื่อทำการบูรณะซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ ต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์กลางของพิธีชงชา อันเป็นพิธีในพุทธศาสนานิกายเซน พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในด้านการชงชา คือ พระริกคุ[Rikkyu] ก็ใช้สถานที่แห่งนี้ในการประกอบพิธีชงชาให้แก่ซามูไร โอดะ โนบุนางะ [Oda Nobunaga] และท่าน โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ [Toyotomi Hideyoshi]ด้วย

ที่นี่มีสวนเซนที่มีชื่อเสียงมากชื่อ มหาสมุทรยามเช้า กับสวนภูมิทัศน์ที่แห้งแล้งและบริเวณรอบอาคารไดแซนอิน มีสวนหินที่สวยงามมาก ออกแบบโดยโซะอามิ สวนในลัทธิเซนของวัดนี้ได้รับการยกย่องให้หนึ่งในสวนเซนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น รวมถึงสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมในแบบเซน ที่หากใครสนใจในนิกายดังกล่าวไม่ควรพลาดที่จะเดินทางมาที่นี่

การเดินทางมาวัดไดโตกูจิ สามารถเดินทางมาโดยใช้บริการรถประจำทาง สาย 101 205 206 ขึ้นที่สถานีเกียวโต ลงที่ Daitokuji-Mae ค่าใช้จ่ายประมาณ 220 เยน ประมาณ 45 นาที หรือใครที่อยากจะชมทัศนียภาพ วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น ก็อาจจะเดินทางมาโดยการเดิน ซึ่งถ้าหากมาจากป้ายรถประจำทาง Kitaoji-Horikawa ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.