เที่ยมชมพระราชวังโบราณ กรุงเกียวโต

พระราชวังแห่งยุคสมัยเฮอัน

พระราชวังเกียวโต อดีตเคยเป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิ  ในสมัยเฮอัน ก่อนที่จะมีการแปรพระราชวังไปอยู่ ณ กรุงโตเกียว ในสมัยเอโดะ นั่นก็คือ พระราชวังอิมพีเรียล ในปัจจุบัน

พระราชวังเกียวโต จำลองแบบจากพระราชวังของจีนที่กรุงฉางอัน สมัยราชวงศ์ถัง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกำแพงล้อมรอบ มีประตูใหญ่ซูจากุมง ก่อนถึงเขตพระราชวัง ซึ่งมีกำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ด้านทิศเหนือและใต้มีประตูทางเข้าด้านละ 3 ประตู ด้านทิศตะวันตกและตะวันออกมีประตูทางเข้าด้านละ 4 ประตู ตัวพระราชวังหันหน้าสู่ทางทิศใต้เพื่อรับลมเย็นในฤดูร้อน ทิศเหนือเป็นพระราชฐานชั้นใน  แผนผังจัดเป็นแบบแผนภูมิของจักรวาล [Mandala] มีพระราชวังเป็นศูนย์กลาง แวดล้อมด้วยอาคารน้อยใหญ่ตั้งอยู่เรียงราย แบ่งทางเดินออกเป็นตารางหมากรุก

ภายในเขตพระราชวัง มีพระที่นั่ง จำนวน 5 พระที่นั่ง ด้วยกัน คือ พระที่นั่งชิชินเด็น[Shishinden] เป็นพระที่นั่งที่สำคัญที่สุดของพระราชวังเกียวโต เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญๆ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระที่นั่งมีชั้นเดียว สร้างด้วยไม้ยกพื้นสูง ส่วนหลังคาและตัวเรือนทั้งหลังทำจากไม้สน

พระที่นั่งโคโงะโช[Kogosho] เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีเก็มปุคุ หรือพิธีบรรลุนิติภาวะ และเป็นสถานที่ใช้เสด็จออกรับโชกุนหรือไดเมียวที่เดินทางมาเข้าเฝ้า

พระที่นั่งโองะคุมอนโจ [Ogakumonjo] เป็นสถานที่ทรงพระอักษรสำหรับพระจักรพรรดิ พระที่นังโอทสึนะโกะเท็น[Otsunagoten] เป็นที่เก็บรักษาพระแสงดาบ และตราพระราชลัญจกร และเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ

พระที่นั่งโอมิมะ[Omima] เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะ และใช้ในการประกอบพิธีในช่วงเทศกาลทานาบาตะหรือเทศการแห่งดวงดาว

พระราชวังแห่งนี้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากแต่การที่จะเข้าชมได้นั้นต้องขออนุญาตจากสำนักพระราชวังเสียก่อน การขออนญาตเพื่อเข้าชมนั้น สามารถกระทำได้โดยการเข้าไปในเว็บไซด์ของสำนักพระราชวัง ที่ http:// sankan.kunaicho.go.jp/english/index.html  

วิธีการเดินทางมาพระราชวังเกียวโตนั้น สามารถใช้บริการรถไฟใต้ดินจากสถานีเกียวโต  ลงที่สถานี Marutamachi หรือสถานีImadegawa ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที 

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.