งามนัก..วัดกินคาคุจิ

ชื่นชมชมศาลาเงิน สวนมอส และสวนทราย

โดย Suwannee Payne   

กินคาคุจิ (Ginkaku-ji) หรือ วัดแห่งศาลาเงิน (Temple of the Silver Pavilion) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากปลายเหนือสุดของเส้นทาง Philosopher's Walk เป็นวัดที่มีชื่อเสียงลองลงมาจากวัดคินคาคุจิ หรือวัดแห่งศาลาทอง (Temple of the Golden Pavilion) นอกจากอาคารของวัดที่มีชื่อเสียงแล้ว วัดกินคาคุจิยังมีชื่อเสียงในด้านสวนมอสและ สวนทราย เป็นสวนที่งดงามแตกต่างกัน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.