งามนัก..วัดกินคาคุจิ

ชื่นชมชมศาลาเงิน สวนมอส และสวนทราย

กินคาคุจิ (Ginkaku-ji) หรือ วัดแห่งศาลาเงิน (Temple of the Silver Pavilion) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากปลายเหนือสุดของเส้นทาง Philosopher's Walk เป็นวัดที่มีชื่อเสียงลองลงมาจากวัดคินคาคุจิ หรือวัดแห่งศาลาทอง (Temple of the Golden Pavilion) นอกจากอาคารของวัดที่มีชื่อเสียงแล้ว วัดกินคาคุจิยังมีชื่อเสียงในด้านสวนมอสและ สวนทราย เป็นสวนที่งดงามแตกต่างกัน

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.