งามนัก..วัดกินคาคุจิ

ชื่นชมชมศาลาเงิน สวนมอส และสวนทราย

โดย Suwannee Payne   5 พ.ค. 2557

กินคาคุจิ (Ginkaku-ji) หรือ วัดแห่งศาลาเงิน (Temple of the Silver Pavilion) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากปลายเหนือสุดของเส้นทาง Philosopher's Walk เป็นวัดที่มีชื่อเสียงลองลงมาจากวัดคินคาคุจิ หรือวัดแห่งศาลาทอง (Temple of the Golden Pavilion) นอกจากอาคารของวัดที่มีชื่อเสียงแล้ว วัดกินคาคุจิยังมีชื่อเสียงในด้านสวนมอสและ สวนทราย เป็นสวนที่งดงามแตกต่างกัน

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์