ซากรุที่เซนได นิชิโคเอ็น

เยี่ยมชมหนึ่งในสถานที่ดังสำหรับชมซากุระของเซนได

โดย Justin Velgus   

สวนนิชิโคเอ็นนั้นรู้จักกันดีในเซนไดเนื่องจากเป็นสถานที่สำหรับการชมดอกซากุระ เดินจากรถไฟใต้ดินสถานีฮิโระเสะโดริเพียง 15 นาที โดยเดินจากถนนใหญ่ของฮิโรเซะโดริไปก็จะเจอสวนนิชิโคเอ็น สวนนิชิโคเอ็นไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่าสามารถจุคนได้หลายร้อยคน เหมือนกับพื้นที่ต่างๆ สำหรับชมดอกซากุระในญี่ปุ่น คุณควรจะมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะจองพื้นที่สำหรับการปิคนิคของคุณกับเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือแฟน :D นอกจากการชมดอกไม้แล้วคุณยังสามารถลิ้มรสอาหารหลากหลายที่ขายในงานสุดทางเดินของสวนได้ด้วย เนื่องจากสามารถเดินทางมาง่ายๆ ด้วยการขนส่งสาธารณะ จึงง่ายต่อการชมซากรุที่สวนแห่งนี้ ซากุระที่เซนไดจะผลิบานครั้งแรกระหว่างวันที่ 10 เมษายนจนถึงกลางเดือนเมษายน 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Sunisa Meanchaipiboon

Sunisa Meanchaipiboon @sunisa.meanchaipiboon

Original by Justin Velgus