รายงาน

เยี่ยมชมศาลเจ้าอินาริที่เกียวโต 7

เยี่ยมชมศาลเจ้าอินาริที่เกียวโต

หนึ่งในศาลเจ้าที่ดังที่สุดของเกียวโตคือศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่มีประตูโทริเป็นพันๆ อัน สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเหมือนอยู่ในเทพนิย..

เกียวโต
ดูบทความทั้งหมด