พิพิธภัณฑ์กระเบื้องหลังคา Omihachiman

พิพิธภัณฑ์ที่มีการแสดงคะวะระที่สวยมากๆ

โดย Cathy Cawood   

คะระวะ (Kawara) หรือกระเบื้องหลังคา และเครื่องตกแต่ง คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ที่ริมคลอง Omihachiman เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตคะระวะ แต่ภายในพิพิธภัณฑ์ไม่อนุญาติให้ถ่ายรูป และก็มีกระเบื้องหลังคา และเครื่องตกแต่ง ที่สวยมากๆ ตั้งแสดงอยู่ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบเก่าและใหม่เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

ต้นฉบับโดยCathy Cawood