สัมผัสวิถีแห่งเซนที่วัดเค็นโชะ-จิ

สุดยอดวัดเซนแห่งกิตะ-คามาคุระ

ศาสนาพุทธนิกายเซนอาจจะไม่ได้เริ่มมีขึ้นในประเทศญี่ปุ่น แต่วิถีแห่งเซนผูกพันธ์แนบแน่นไปกับการดำรงชีวิตของคนญี่ปุ่นมาแต่โบราณกาล วัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันดีว่า ได้แฝงเอาพุทธปรัชญาแบบเซนไว้อย่างแนบแน่น เช่น ชะโนะยุ (chanoyu) พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น, อิเคะบะนะ (Ikebana) การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น, คิวโดะ (Kyudo) วิถีแห่งผู้กล้า ศิลปะการยิงธนูแบบญี่ปุ่น เป็นต้น การก้าวเท้าสู่วัดเซนที่สำคัญของประเทศ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสัมผัส วิถีแห่งเซน ซึ่งเป็นแกนหลักของวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่น ดังนั้นฉันขอให้คุณก้าวเท้าอย่างช้าๆ ..เข้าถึงธรรมชาติ..สงบ..และเรียบง่าย..

วัดเค็นโชะ-จิ (Kenchō-ji) ตั้งอยูในเขตกิตะ-คามาคุระ (Kita-Kamakura) ทางตอนเหนือของเมืองคามาคุระ เดิน 15 นาทีจากสถานีกิตะ-คามาคุระ บนรถไฟสายเจอาร์ โยะโคะซุกะ (JR Yokosuka) เป็นวัดเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในคามาคุระ สร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ ซึ่งตกอยู่ในระหว่างปี ค.ศ.1192 ถึง 1337

ภายในอาณาเขตของวัดประกอบด้วยอาคารไม้สองหลังอันงดงาม หลังแรกคือ อาคารประดิษฐานของพระพุทธรูป พระกษิติครรภโพธิสัตว์ (Jizo Bodhisattva) อาคารไม้หลังถัดมานั้นจัดว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของญี่ปุ่น ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา, พระโพธิสัตว์กวนอิม และรูปวาดมังกรอันงดงามบนเพดานของอาคาร มังกรในศาสนาพุทธนิกายมหายานคือสัญลักษณ์แห่งการเรียนรู้

เดินเลยอาคารไม้ทั้งสองหลังเข้าไป คุณก็จะได้พบกับอาคารโฮะโจะ (Hōjō) ในสมัยก่อนใช้เป็นที่พำนักของพระภิกษุเจ้าอาวาส เบื้องหลังอาคารคือสวนอันเรียบง่าย แต่งดงามตามวิถีแห่งเซน ภายในสวนมีสระน้ำที่ขุดขึ้นในรูปของตัวอักษรจีน 心 หมายถึง 'จิต' ซึ่งเป็นคำสอนหลักของเซน

ค่าเข้าชมวัดเค็นโชะ-จิ 300 เยน วัดเปิดตั้งแต่งเวลา 8:30 ถึง 16:30 น.

0
1
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

เข้าร่วมการสนทนา

Sutida Suttisirikul หนึ่งปีมาแล้ว
ยังไม่ได้ไปเลย ไปจากโตเกียวไกลหน่อย

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.