ไหว้พระชมวัดที่เซ็นโซะจิ อาซากุสะ

วัดยอดนิยมของโตเกียวและของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเอ่ยถึงวัดเซ็นโซะจิ (Sensoji) อาซากุสะ วัดดังของโตเกียวและของประเทศญี่ปุ่น หลายคนคงนึกถึงประตูวัดที่มีโคมไฟญี่ปุ่นขนาดยักษ์ และถนนช็อปปิ้งสำหรบซื้อขนมและของฝากหน้าวัด

วัดเซ็นโซะจิสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 645 เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์คันนน ทุกๆ ปีที่วัดจะมีงานเทศกาลซานจะ มัตซุริ (Sanja Matsuri) ในปี 2014 นี้ งานเทศกาลจะมีขึ้นในวันที่ 16-18 พฤษภาคม

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.