ไหว้พระชมวัดที่เซ็นโซะจิ อาซากุสะ

วัดยอดนิยมของโตเกียวและของประเทศญี่ปุ่น

โดย Suwannee Payne   2 พ.ค. 2557

เมื่อเอ่ยถึงวัดเซ็นโซะจิ (Sensoji) อาซากุสะ วัดดังของโตเกียวและของประเทศญี่ปุ่น หลายคนคงนึกถึงประตูวัดที่มีโคมไฟญี่ปุ่นขนาดยักษ์ และถนนช็อปปิ้งสำหรบซื้อขนมและของฝากหน้าวัด

วัดเซ็นโซะจิสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 645 เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์คันนน ทุกๆ ปีที่วัดจะมีงานเทศกาลซานจะ มัตซุริ (Sanja Matsuri) ในปี 2014 นี้ งานเทศกาลจะมีขึ้นในวันที่ 16-18 พฤษภาคม

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์