ไหว้พระชมวัดที่เซ็นโซะจิ อาซากุสะ

วัดยอดนิยมของโตเกียวและของประเทศญี่ปุ่น

โดย Suwannee Payne   

เมื่อเอ่ยถึงวัดเซ็นโซะจิ (Sensoji) อาซากุสะ วัดดังของโตเกียวและของประเทศญี่ปุ่น หลายคนคงนึกถึงประตูวัดที่มีโคมไฟญี่ปุ่นขนาดยักษ์ และถนนช็อปปิ้งสำหรบซื้อขนมและของฝากหน้าวัด

วัดเซ็นโซะจิสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 645 เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์คันนน ทุกๆ ปีที่วัดจะมีงานเทศกาลซานจะ มัตซุริ (Sanja Matsuri) ในปี 2014 นี้ งานเทศกาลจะมีขึ้นในวันที่ 16-18 พฤษภาคม

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.