ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ เกียวโต

ชมศาลเจ้า เดินลอดใต้ประตูโทรินับหมื่น

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ (Fushimi Inari) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเกียวโต เชิงเขาอินะริ (Inari) เป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าแห่งข้าวและการค้าขาย ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับความนิยมจากธุรกิจและร้านค้าต่างๆ ที่พากันบริจาคเงินและบูชาเทพเจ้าอินะริด้วยประตูโทริ จึงทำให้มีประตูโทริสีแดงนับหมื่น หลายขนาด ยืนเรียงรายกันอย่างน่าดูชม

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.