ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ เกียวโต

ชมศาลเจ้า เดินลอดใต้ประตูโทรินับหมื่น

โดย Suwannee Payne   17 เม.ย. 2558

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ (Fushimi Inari) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเกียวโต เชิงเขาอินะริ (Inari) เป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าแห่งข้าวและการค้าขาย ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับความนิยมจากธุรกิจและร้านค้าต่างๆ ที่พากันบริจาคเงินและบูชาเทพเจ้าอินะริด้วยประตูโทริ จึงทำให้มีประตูโทริสีแดงนับหมื่น หลายขนาด ยืนเรียงรายกันอย่างน่าดูชม

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์