ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ เกียวโต

ชมศาลเจ้า เดินลอดใต้ประตูโทรินับหมื่น

โดย Suwannee Payne   17 เม.ย. 2558

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ (Fushimi Inari) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเกียวโต เชิงเขาอินะริ (Inari) เป็นศาลเจ้าของเทพเจ้าแห่งข้าวและการค้าขาย ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับความนิยมจากธุรกิจและร้านค้าต่างๆ ที่พากันบริจาคเงินและบูชาเทพเจ้าอินะริด้วยประตูโทริ จึงทำให้มีประตูโทริสีแดงนับหมื่น หลายขนาด ยืนเรียงรายกันอย่างน่าดูชม

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.