ไม่มีดอกพลัมบานที่ Yoshino Baigo

ภูเขาที่เคยงดงามด้วยดอกพลัมกลับโล่งเตียนอย่างน่าเสียดาย

โดย Suwannee Payne   10 ส.ค. 2558

สวนพลัม Yoshino Baigo ในเมือง Ome โตเกียว เคยเป็นหนึ่งในสวนพลัมที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ที่สวนเคยมีต้นพลัมถึง 25,000 ต้น 80 สายพันธุ์ แต่เป็นที่เสียดายยิ่งนัก ต้นพลัมทั้งหมดต้องถูกโค่นลงเมื่อเดือนมีนาคม 2015 เพราะโรคระบาด Plum Pox Virus ฉันไปที่นั่นกลางเดือนมีนาคม เพราะไม่ทราบข่าวนี้ จึงได้เห็นภาพเศร้าๆ ของภูเขาหัวล้าน ลาก่อนสวนพลัม Yoshino Baigo คงอีกนานถึงจะกลับมาสวยงามดังเดิม

เขียนโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์

แสดงความคิดเห็น