ระเบียงชมวิวที่ศาลากลางแห่งเมืองโทะโยะฮะชิ

เพลิดเพลินชมวิวจากบนชั้น 13 ของอาคาร

โดย Peter Sidell   

บนชั้นที่สิบสามของศาลากลางแห่งเมืองโทะโยะฮะชิ (Toyohashi) มีระเบียงชมวิวที่เข้าชมได้ฟรี และมีความสูงระดับพอดี : สูงพอที่จะให้ชมวิวดีๆ เหนือเมือง ไปยังภูเขาโดยรอบ และชนบทชานเมือง ในขณะเดียวกันก็อยู่ใกล้กับพื้นดินพอที่จะมองเห็นรายละเอียดต่างๆ คุณสามารถชมวิวสวนสาธารณะของเมือง แม่น้ำที่ไหลผ่านใจกลางเมือง บนระเบียงชมวิวยังมีมุมประวัติศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น) ซึ่งผมคิดว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมือง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Peter Sidell