รายงาน

ศาลเทพเจ้าจิ้งจอกแห่งโทโยกาวะ

ศาลเทพเจ้าจิ้งจอกแห่งโทโยกาวะ

ศาลเจ้าโทโยกาวะ อินารินั้นเป็นส่วนผสมของสถาปัตยกรรมแบบพุทธนิกายเซ็นและชินโตสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพจิ้งจอกอินาริ โอกามิ

ไอจิ
ดูบทความทั้งหมด