เครดิตรูปภาพ: Ryunosuke Kikuno / Unsplash

ปราสาทนาโกย่า [Nagoya Castle]

หนึ่งในปราสาทที่สวยงามและมีชื่่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น

การแจ้งเตือน

The wooden restoration of Nagoya Castle’s main tower keep is expected to be completed by 2032 at the earliest. Visitors cannot enter the structure anymore as it is not considered earthquake resistant.

Latest on Nagoya Castle

ปราสาทนาโกย่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1610 โดยบัญชาของปฐมโชกุนโตกุงาวะ อิเอยาสุ เป็นปราสาทและป้อมปราการสำคัญคล้ายปราสาทฮิเมจิ ของโชกุนฮิเดโยชิ แตกต่างกันตรงที่โชกุนฮิเดโยชิลุ่มหลงความงามแบบหรูหราอลังการ จึงทำให้ปราสาทฮิเมจิมีความสวยงามมากกว่า

ปราสาทนาโกย่า มี 5 ชั้น รวมทั้งชั้นใต้ดิน ล้อมรอบด้วยกำแพงป้อมปราการมั่นคงแข็งแรง ตัวปราสาทออกแบบอย่างชาญฉลาดศัตรูภายนอกไม่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในได้ ปราสาทแห่งนี้สร้างตรงจุดยุทธศาสตร์สำคัญระหว่างเอโดะกับเกียวโต ปราสาทหลังนี้คล้ายกับหลังอื่นๆ คือมีปราสาทเก่าสร้างมาก่อนอยู่แล้ว เป็นปราสาท ป้อมปราการ และที่พักอาศัยของไดเมียวชิบะ โยชิมูเนะ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1525 ครั้นเมื่อโชกุนโตกุกาวะ อิเอยาสุ ยึดได้ ก็มอบให้โอชินาโอะ บุตรชายครอบครอง มีการขอร้องเชิงบังคับให้ไดเมียวทั้งหลายช่วยเหลือแรงงานและเงินมาก่อสร้างเพิ่มเติม

จุดเด่นของปราสาท 5 ชั้นนี้ เห็นจะเป็นบริเวณส่วนยอดหลังคาปราสาทติดประดับรูปปลาโลมาทองคำสองตัวสวยงามมาก เป็นตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว เชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมืองนาโกย่า จนได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่า ในปัจจุบัน ชาวญี่ปุุ่นเรียกปลาโลมาสีทองคู่ดังกล่าวว่า คินซาชิ [Kinshashi] หรือชาชิโฮโกะ[Shachihogo ] ปลาโลมาคู่นี้ได้นำไปแสดงในงานเอ็กซ์โป ที่กรุงเวียนนา ค.ศ. 1872 ซึ่งโชกุนตระกูลโตกุงาวะสิ้นอำนาจแล้ว แต่เมื่อนำกลับประเทศ เรือบรรทุกได้อับปางจมลงบริเวณแหลมอิสุ ต่อมาได้งมกู้ขึ้นมาได้ ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลายเสียหายหนักเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันบูรณะสร้างขึ้นใหม่เช่นของเดิม

เส้นทาง

การเดินทางมาปราสาทนาโกย่า นั่งรถไฟใต้ดิน Meijo Line ลงที่สถานี Shiyakusho[City Hall]

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nagoya Castle

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.