ปราสาทนาโกย่า [Nagoya Castle]

หนึ่งในปราสาทที่สวยงามและมีชื่่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น

โดย Kasetsart Dechkul   

ปราสาทนาโกย่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1610 โดยบัญชาของปฐมโชกุนโตกุงาวะ อิเอยาสุ เป็นปราสาทและป้อมปราการสำคัญคล้ายปราสาทฮิเมจิ ของโชกุนฮิเดโยชิ แตกต่างกันตรงที่โชกุนฮิเดโยชิลุ่มหลงความงามแบบหรูหราอลังการ จึงทำให้ปราสาทฮิเมจิมีความสวยงามมากกว่า

ปราสาทนาโกย่า มี 5 ชั้น รวมทั้งชั้นใต้ดิน ล้อมรอบด้วยกำแพงป้อมปราการมั่นคงแข็งแรง ตัวปราสาทออกแบบอย่างชาญฉลาดศัตรูภายนอกไม่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในได้ ปราสาทแห่งนี้สร้างตรงจุดยุทธศาสตร์สำคัญระหว่างเอโดะกับเกียวโต ปราสาทหลังนี้คล้ายกับหลังอื่นๆ คือมีปราสาทเก่าสร้างมาก่อนอยู่แล้ว เป็นปราสาท ป้อมปราการ และที่พักอาศัยของไดเมียวชิบะ โยชิมูเนะ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1525 ครั้นเมื่อโชกุนโตกุกาวะ อิเอยาสุ ยึดได้ ก็มอบให้โอชินาโอะ บุตรชายครอบครอง มีการขอร้องเชิงบังคับให้ไดเมียวทั้งหลายช่วยเหลือแรงงานและเงินมาก่อสร้างเพิ่มเติม

จุดเด่นของปราสาท 5 ชั้นนี้  เห็นจะเป็นบริเวณส่วนยอดหลังคาปราสาทติดประดับรูปปลาโลมาทองคำสองตัวสวยงามมาก  เป็นตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว เชื่อว่าเป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทและชาวเมืองนาโกย่า จนได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาโกย่า ในปัจจุบัน  ชาวญี่ปุุ่นเรียกปลาโลมาสีทองคู่ดังกล่าวว่า คินซาชิ [Kinshashi] หรือชาชิโฮโกะ[Shachihogo ] ปลาโลมาคู่นี้ได้นำไปแสดงในงานเอ็กซ์โป ที่กรุงเวียนนา ค.ศ. 1872  ซึ่งโชกุนตระกูลโตกุงาวะสิ้นอำนาจแล้ว แต่เมื่อนำกลับประเทศ เรือบรรทุกได้อับปางจมลงบริเวณแหลมอิสุ ต่อมาได้งมกู้ขึ้นมาได้ ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลายเสียหายหนักเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันบูรณะสร้างขึ้นใหม่เช่นของเดิม

การเดินทางมาปราสาทนาโกย่า  นั่งรถไฟใต้ดิน Meijo Line ลงที่สถานี Shiyakusho[City Hall] ] 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Kasetsart Dechkul

Kasetsart Dechkul @kasetsart.dechkul

แสดงความคิดเห็น