งานเทศกาลดอกป็อปปี้ที่โคะโนะสุ

ชมดอกป็อปปี้ 10 ล้านดอกเบ่งบานที่โคะโนะสุ ไซตะมะ

May 18
May 26
สถานที่จัดงาน: Poppy happy square เวลา: May 18th - May 26th 2020 ,  9:00am - 4:00pm

เมืองโคะโนะสุ ตั้งอยู่ในตอนกลางของไซตามะ บนเส้นทางเก่านะคะเซ็นโดะ (Nakasendo) เส้นทางนะคะเซ็นโดะสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 มีความยาวประมาณ 516 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสี่เส้นทางการค้าที่สำคัญของญี่ปุ่น เส้นทางนะคะเซ็นโดะเริ่มต้นจากเกียวโต ซึ่งในขณะนั้นคือเมืองหลวงของญี่ปุ่น ผ่านกิฟุ นากาโนะ กุนมะและไซตามะ ไปสิ้นสุดที่นิคอน-บาชิ (Nihon-bashi) ที่เมืองเอโดะ ในปัจจุบันคือโตเกียว เมืองโคะโนะสุ เป็นหนึ่งใน 67 post station บนเส้นทางนะคะเซ็นโดะ โคะโนะสุ ได้ชื่อว่าเป็น 'เมืองตุ๊กตา' มาเป็นเวลากว่า 350 ปี มีชื่อเสียงในการทำตุ๊กตาสำหรับวันเด็กผู้หญิงในวันที่ 3 ของเดือนมีนาคม และในขณะนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยดอกไม้ ซึ่งทำให้โคะโนะสุ ได้สมญานามใหม่ว่า 'เมืองดอกไม้'

ในปัจจุบันโคะโนะสุมีประชากร 120,000 คน และเป็นเมืองที่มี ‘ที่สุด’ ในประเทศญี่ปุ่น อยู่ 6 อย่างคือ มีท่อน้ำที่ยาวที่สุดมีความยาว 1,101 เมตร มีแม่น้ำที่กว้างที่สุด กว้าง 2,537 ฟุตจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา (แม่น้ำอะระคะวะ) มีปิรามิดที่สูงที่สุดสูง 7 เมตร 31 ชั้นเพื่อแสดงตุ๊กตาฮินะ (Hina) ในวันเด็กผู้หญิง มีดอกไม้ไฟมากกว่า 5 ลูก ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซมซึ่งยิงขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในหนึ่งนาที มีการจัดส่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดเช่น Primroses Salvia และดอกดาวเรือง และในฤดูใบไม้ผลิก็มีทุ่งดอกป็อปปี้ที่กว้างใหญ่ที่สุด 12.5 เฮคเตอร์

ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่เมืองโคะโนะสุได้จัดให้มีงานเทศกาลดอกไม้ขึ้น ทุ่งดอกป็อปปี้ 12.5 เฮคเตอร์แผ่กระจายไปตามบนพื้นดินที่แห้งขอดของแม่น้ำอะระคะวะ การเพาะปลูกพืชดอกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของพื้นที่นี้ ดอกแคลิฟอร์เนียป๊อปปี้สีเหลืองได้ถูกนำเข้ามาญี่ปุ่นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 19

การเดินทางไปยังงานเทศกาล ขึ้นรถไฟสาย Takasaki ไปยังสถานีโคะโนะสุ จะมีรถรับส่งฟรีจากสถานีไปยังงานเทศกาล

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Reiko Senna

แสดงความคิดเห็น