รายงาน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเกียวโต: ปฐมบท

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเกียวโต: ปฐมบท

รอบเมืองเกียวโตนั้นมีพิพิธภัณฑ์มากมายเป็นโหลๆ พิพิธภัณฑ์ขนาดใหย่ๆหลายที่จัดแสดงงานของศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียง และพิพิธภัณฑ..

เกียวโต
ดูบทความทั้งหมด