วัดชิเต็นโนจิ

พุทธศาสนสถานในประเทศญี่ปุ่น

โดย Kasetsart Dechkul   15 ก.พ. 2557

วัดชิเต็นโนจิ อยู่ที่นครโอซาก้า ซึ่งเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมมาแต่โบราณ วัดนี้สร้างเมื่อ ค.ศ.593 โดยพระประสงค์ของเจ้าชายโชโตกุ   ผู้ซึ่งนำพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น  สถานที่แห่งนี้สร้างเพื่ออุทิศแด่ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้พิทักษ์ปกป้องประเทศ ที่เรียกว่าชิเทนโน [Four Guardian Kings] รวมทั้งเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือตระกูลโมโนโนเบะ  วัดนี้ออกแบบโดยช่างเกาหลีจากแพ็กเจเช่นเดียวกับวัดอาสุกะ แตกต่างกันบ้างในแผนผัง โดยอาคารสำคัญวางในแนวแกนกลางเดียวกัน มีกำหนดเขตพุทธาวาส  ประกอบด้วย เจดีย์ 5 ชั้น [Goju-to ] หอกลอง [Kin-To] และ โบสถ์[Ko-do] เรียงรายตามเส้นแกนทิศเหนือ-ใต้ และเขตสังฆาวาส เป็นแบบมาตรฐานวัดต่างๆตามสมัยอาสุกะ   นอกจากนี้ ภายในเขตวัดยังมีอโรคยศาลาหรืออโรคยสถาน ไว้สำหรับรักษาโรคต่างๆ ทั้งหมด 4 หลัง คือ  สถานที่สำหรับเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เภสัชสถานสำหรับจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย อาคารสำหรับดูแลผู้ป่วยและอาคารสำหรับพักฟื้นคนชรา  ด้วยเหตุที่อาณาเขตวัดมีบริเวณกว้างขวาง ทำให้ภายในวัดเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอื่นๆอีก ได้แก่  Taishiden , วิหารKamei Fudon -to และสวน Gokuroku เป็นต้น

วัดชิเต็นโนจิถูกเพลิงไหม้อยู่หลายครั้ง แต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยชาวบ้านเป็นผู้ออกเงินบริจาคในการสร้าง แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวบ้านต่อพุทธศาสนาไม่น้อย   ในระยะเวลาต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นสถานที่เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆของชาวญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นที่สำหรับเก็บรักษาพระราชสมบัติของจักรพรรดิในสมัยอะสึกะ อาทิ ดาบของเจ้าชายโชโตกุ สมบัติที่ถูกเก็บรักษาภายในวัดแห่งนี้ล้วนมีอายุเก่าแก่มากกว่า 1400 ปี

การเดินทางมาวัดชิเต็นโนจิ สามารถเดิน 5 นาทีจากสถานี Shitennoji-mae-Yuhigaoka Station

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Kasetsart Dechkul

Kasetsart Dechkul @kasetsart.dechkul

แสดงความคิดเห็น