เครดิตรูปภาพ: Sanga Park / Shutterstock.com

วัดชิเต็นโนจิ

พุทธศาสนสถานในประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเต็นโนจิ อยู่ที่นครโอซาก้า ซึ่งเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมมาแต่โบราณ วัดนี้สร้างเมื่อ ค.ศ.593 โดยพระประสงค์ของเจ้าชายโชโตกุ ผู้ซึ่งนำพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้สร้างเพื่ออุทิศแด่ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้พิทักษ์ปกป้องประเทศ ที่เรียกว่าชิเทนโน [Four Guardian Kings] รวมทั้งเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือตระกูลโมโนโนเบะ วัดนี้ออกแบบโดยช่างเกาหลีจากแพ็กเจเช่นเดียวกับวัดอาสุกะ แตกต่างกันบ้างในแผนผัง โดยอาคารสำคัญวางในแนวแกนกลางเดียวกัน มีกำหนดเขตพุทธาวาส ประกอบด้วย เจดีย์ 5 ชั้น [Goju-to ] หอกลอง [Kin-To] และ โบสถ์[Ko-do] เรียงรายตามเส้นแกนทิศเหนือ-ใต้ และเขตสังฆาวาส เป็นแบบมาตรฐานวัดต่างๆตามสมัยอาสุกะ นอกจากนี้ ภายในเขตวัดยังมีอโรคยศาลาหรืออโรคยสถาน ไว้สำหรับรักษาโรคต่างๆ ทั้งหมด 4 หลัง คือ สถานที่สำหรับเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เภสัชสถานสำหรับจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย อาคารสำหรับดูแลผู้ป่วยและอาคารสำหรับพักฟื้นคนชรา ด้วยเหตุที่อาณาเขตวัดมีบริเวณกว้างขวาง ทำให้ภายในวัดเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอื่นๆอีก ได้แก่ Taishiden , วิหารKamei Fudon -to และสวน Gokuroku เป็นต้น

วัดชิเต็นโนจิถูกเพลิงไหม้อยู่หลายครั้ง แต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยชาวบ้านเป็นผู้ออกเงินบริจาคในการสร้าง แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวบ้านต่อพุทธศาสนาไม่น้อย ในระยะเวลาต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้ถูกนำไปใช้เป็นสถานที่เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆของชาวญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นที่สำหรับเก็บรักษาพระราชสมบัติของจักรพรรดิในสมัยอะสึกะ อาทิ ดาบของเจ้าชายโชโตกุ สมบัติที่ถูกเก็บรักษาภายในวัดแห่งนี้ล้วนมีอายุเก่าแก่มากกว่า 1400 ปี

เส้นทาง

การเดินทางมาวัดชิเต็นโนจิ สามารถเดิน 5 นาทีจากสถานี Shitennoji-mae-Yuhigaoka Station

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shitennoji Temple

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.