สวนโคะระกุเอ็น แห่งเมืองโอะกะยะมะ

หนึ่งในสามสวนที่ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น

โดย Suwannee Payne   9 มิ.ย. 2558

สวนโคะระกุเอ็น (Korakuen) โอะกะยะมะ จัดเป็นหนึ่งในสามสวนที่ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น (Nihon Sanmeien) ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำอาซาฮิ (Asahi) ตรงกันข้ามกับปราสาทโอะกะยะมะ สวนโคะระกุเอ็นมีเนื้อที่ประมาณ 133,000 ตารางเมตร สร้างขึ้นในปี 1700 เพื่อใช้เป็นสวนของไดเมียว (daimyo) หรือเจ้าเมือง

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์