สวนโคะระกุเอ็น แห่งเมืองโอะกะยะมะ

หนึ่งในสามสวนที่ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น

โดย Suwannee Payne   9 มิ.ย. 2558

สวนโคะระกุเอ็น (Korakuen) โอะกะยะมะ จัดเป็นหนึ่งในสามสวนที่ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น (Nihon Sanmeien) ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำอาซาฮิ (Asahi) ตรงกันข้ามกับปราสาทโอะกะยะมะ สวนโคะระกุเอ็นมีเนื้อที่ประมาณ 133,000 ตารางเมตร สร้างขึ้นในปี 1700 เพื่อใช้เป็นสวนของไดเมียว (daimyo) หรือเจ้าเมือง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
2
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.