วัดรินโนะ-จิ แห่งนิกโกะ

วัดมรดกโลกในกลุ่มวัดและศาลเจ้านิกโกะ

โดย Suwannee Payne   7 พ.ค. 2560

เมื่อคุณมาถึงสะพานชินเกียว (Shinkyo)' สะพานมรดกโลกแห่งเมืองนิกโกะ (Nikko) แล้วเดินข้ามถนนขึ้นบันไดสูงชันตรงฝั่งตรงกันข้ามของสะพาน จากนั้นก็เดินตามนักท่องเที่ยวมากมาย คุณก็จะมาถึงวัดรินโนะ-จิ (Rinnō-ji) และไม่ต้องตกใจเมื่อเห็นอาคารซานบุตซึตโดะ (Sanbutsudo) หรืออาคารหลักของวัดถูกห่อหุ้มไปด้วยโครงสร้างสีขาว อาคารที่เป็นที่ประดิษฐานของ พระอมิตาภพุทธะ (Amida), พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันกร (Senju-Kannon) และพระโพธิสัตว์กวนอิมปางหัวม้า (Bato-Kannon) แม้ว่าอาคารทั้งหลังกำลังอยู่ในระว่างปฏิสังขรณ์ (ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2011 และคาดหวังไว้ว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2019) แต่อาคารหลังนี้ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ในอัตราค่าธรรมเนียม 400 เยน เป็นที่น่าเสียดายที่ภายในไม่อนุญาติให้ถ่ายรูป ฉันจึงไม่มีรูปองค์พระทั้งสามมาให้ชม! 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
1
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.