ความงามอันเรียบง่ายของศาลเจ้าฟุทะระซาน

หนึ่งศาลเจ้ามรดกโลกของนิกโกะ

ศาลเจ้าฟุทะระซาน ตั้งอยู่ระหว่างศาลเจ้าโทะโชะกุ (Tosho-gu) และ วัดไทยุอิน (Taiyu-in) จัด ได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่เแก่ที่สุดในนิกโกะ แม้นว่าจะสร้างในรูปแบบที่เรียบง่ายกว่าวัดและศาลเจ้าอื่นๆ ใน หมู่วัดและศาลเจ้ามรดกโลกนิกโกะ แต่ศาลเจ้าฟุทะระซาน (Futarasan) ก็มีความงดงามให้คุณไปค้นพบค้นหา

ภายในนอกจากจะจุเต็มไปด้วยอาคารสีแดงอันงดงาม และต้นไม้ศักดิ์อีกหลายต้นแล้ว ก็ยังมีรายละเอียดของศิลปะหอันเรียบง่าย อาทิเช่น แผ่นเอะมะหรือแผ่นไม้อธิษฐาน ที่แขวนอยู่ทั่วไปรอบศาลเจ้า แผ่นเอะมะของที่นี่เป็นรูปหัวใจ เนื่องมาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เหล่านั้น เป็นสัญลักษณ์ของความรัก และความสัมพันธ์นั่นเอง ตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่น นอกจากจะอธิษฐานต่อเทพเจ้าในใจแล้ว คุณยังสามารถซื้อแผ่นเอะมะจากร้านในศาลเจ้า เพื่อเขียนคำอธิษฐานได้อีกด้วย เงินจากการขายแผ่นไม้นี้ คล้ายกับการบริจาคเงินทะนุบำรุงศาลเจ้านั่นเอง นอกจากนี้ภายในบริเวณศาลเจ้ายังมีรูปปั้นและรูปแกะสลักอยู่มากมาย เช่น สิงโตศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าต่างๆ 

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.