Nihonbashi: จุดกิโลเมตรที่ 0

จุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญ 5ิ สายของญี่ปุ่น

โดย Tomoko Kamishima   

นิฮอนบะชิ (Nihonbashi) สร้างขึ้นในปี 1603 ในช่วงเวลาที่โชกุน Tokugawa Ieyasu วางแผนสร้างเครือข่าย 'เส้นทางด่วน' ไปทั่วประเทศญี่ปุ่น สะพานของวันนี้เป็นสะพานอันดับที่ 19 ในปี 1604 โชกุน Ieyasu เลือกนิฮอนบะชิให้เป็นจุดเริ่มต้นของถนนห้าสายที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น จุดที่ 0 ก็เริ่มขึ้นที่นิฮอนบะชิตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

คนญี่ปุ่นชอบมาชอปปิ้งกันที่นี่ ภาพม้วน คิไดโชะรัน (Kidaishoran) ซึ่งวาดในปี 1805 แสดงให้เห็นถึงความคึกคักของเมืองเอโดะ ภาพวาดลอกแบบของภาพนี้ตั้งแสดงอยู่ที่ลานใต้ดินของสถานีซับเวย์ “Mitsukoshi-mae” และเรายังสามารถเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ง และริ้มลองอาหารของสมัยเอโดะที่ COREDO Muromachi ชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ใหม่ล่าสุดที่มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านกิฟช้อป

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Tomoko Kamishima

แสดงความคิดเห็น