ศาลเจ้าโกะโจะ เท็นจิน ในสวนอุเอะโนะ

ศาลเจ้าที่บูชาเทพแห่งการเรียนรู้และการแพทย์

โดย Suwannee Payne   

เดินลงบันไดลอดใต้ประตูโทริสีแดงมากมาย ก็จะถึงศาลเจ้าโกะโจะ เท็นจิน ที่ตั้งอยู่ทางใต้ในสวนอุเอะโนะ เป็นศาลเจ้าที่บูชาเทพแห่งการเรียนรู้และการแพทย์ ในบริเวณศาลเจ้ามีรูปปั้นคิสุเนะ (Kitsune) สุนัขจิ้งจอกอยู่มากมาย ลัทธิชินโตมีความเชื่อว่าคิสุเนะเป็นทูตของเทพเจ้าอินะริ (Inari)

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.