ศาลเจ้าโกะโจะ เท็นจิน ในสวนอุเอะโนะ

ศาลเจ้าที่บูชาเทพแห่งการเรียนรู้และการแพทย์

โดย Suwannee Payne   28 เม.ย. 2557

เดินลงบันไดลอดใต้ประตูโทริสีแดงมากมาย ก็จะถึงศาลเจ้าโกะโจะ เท็นจิน ที่ตั้งอยู่ทางใต้ในสวนอุเอะโนะ เป็นศาลเจ้าที่บูชาเทพแห่งการเรียนรู้และการแพทย์ ในบริเวณศาลเจ้ามีรูปปั้นคิสุเนะ (Kitsune) สุนัขจิ้งจอกอยู่มากมาย ลัทธิชินโตมีความเชื่อว่าคิสุเนะเป็นทูตของเทพเจ้าอินะริ (Inari)

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์