วัดเมียวกอนจิ โตเกียว

วัดเซ็นและศาลเจ้าชินโตในหนึ่งเดียว

โดย Suwannee Payne   29 พ.ค. 2557

ในวันที่ฉันปั่นจักรยานเที่ยวชมป่าคอนกรีตกลางโตเกียว ฉันซอกแซกไปตามถนนน้อยใหญ่ จนกระทั่งมาเจอกับสถานที่แห่งนี้บนถนนะโอะยะมะ-โดะริ (Aoyama-dori) ในตอนแรกฉันไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหรือศาลเจ้าชินโต เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างผสมรวมกัน วัดเมียวกอนจิ (Myogonji) เป็นวัดเซนที่มีศาลเจ้าชินโตที่อุทิศแก่อินะริ (Inari) หนึ่งในเทพเจ้าของลัทธิชินโต วัดเมียวกอนจิเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ระหว่างสองศาสนาในประเทศญี่ปุ่น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.