วัดเมียวกอนจิ โตเกียว

วัดเซ็นและศาลเจ้าชินโตในหนึ่งเดียว

โดย Suwannee Payne   29 พ.ค. 2557

ในวันที่ฉันปั่นจักรยานเที่ยวชมป่าคอนกรีตกลางโตเกียว ฉันซอกแซกไปตามถนนน้อยใหญ่ จนกระทั่งมาเจอกับสถานที่แห่งนี้บนถนนะโอะยะมะ-โดะริ (Aoyama-dori) ในตอนแรกฉันไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหรือศาลเจ้าชินโต เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างผสมรวมกัน วัดเมียวกอนจิ (Myogonji) เป็นวัดเซนที่มีศาลเจ้าชินโตที่อุทิศแก่อินะริ (Inari) หนึ่งในเทพเจ้าของลัทธิชินโต วัดเมียวกอนจิเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ระหว่างสองศาสนาในประเทศญี่ปุ่น

ถ่ายภาพโดย Suwannee Payne
JapanTravel พาร์ทเนอร์