เส้นทางเมเปิ้ลที่ศาลเจ้าคิทะโนะ เท็นมันกุ

เดินชมวิวภายใต้แมกไม้ในฤดูใบไม้ร่วง

ศาลเจ้าคิทะโนะ เท็นมันกุ อาจจะรู้จักกันดีในเรื่องตลาดนัด ที่มีขึ้นในทุกๆ เดือน (วันที่ 25 ของทุกเดือน) แต่ไม่นานมานี้ที่ศาลเจ้าได้กลายมาเป็นจุดชมใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย สวนเมเปิ้ลของศาลเจ้า ซึ่งเลียบธารน้ำในหุบเขาทางตะวันตก มีต้นเมเปิ้ลประมาณ 250-300 ต้น ในเวลากลางคืนจะมีงานประดับไฟ ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนธันวาคม ค่าผ่านประตูสวนเมเปิ้ล 700 เยน แต่คุณสามารถชมบริเวณอื่นของศาลเจ้าได้ฟรี

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.