เทศกาลยิงธนู Toh-shiya

งานเทศกาลแห่งวัด Sanjusangen-do ของเกียวโต

โดย Suwannee Payne   24 ธ.ค. 2560
Mon
Jan 14
สถานที่จัดงาน: วัดซานจุซานเก็นโดะ (Sanjusangendo) เวลา: Monday - Jan 14th 2019 ,  10:00am - 5:00pm

เทศกาล Toh-shiya เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นที่วัดซานจุซานเก็นโดะ (Sanjusangendo) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเกียวโต เป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพแห่งความเมตตาของชาวญี่ปุ่น) โบราณ ที่มีมือ 1000 มือ และมีเศียร 11 เศียร นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่ามีอาคารไม้ที่ยาวที่สฬดในโลกอีกด้วย

เทศกาล Toh-shiya เป็นเทศกาลโบราณที่ถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 12 จัดขึ้นทุกปี ในวันอาทิตย์ที่ใกล้ที่สุดกับวันที่ 15 มกราคม เทศกาลนี้เป็นเทศกาลยิงธนูแรกของปี ซึ่งมีชื่อดั้งเดิมว่า 'การยิงธนูในช่วงปีใหม่' นอกจากจะมีการยิงธนูแข่งขันของนักยิงธนูแล้ว ในวันนี้ยังเป็น 'วันครบอายุ 20 ปี' (coming of age at 20 years) ผู้คนที่มีอายุครบ 20 ปีในปีนั้น จะพากันแต่งตัวในชุดกิโมโนแบบดั้งเดิมมาเข้าร่วมในการยิงธนูในวันนั้นอีกด้วย

โพสต์โดย Suwannee Payne
24 ธ.ค. 2560

แสดงความคิดเห็น