เดินชมรอบบริเวณศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ

เดินเล่นบนเส้นทางอุโมงค์โทริของศาลเจ้าแห่งเกียวโต

โดย C. Rio   13 ม.ค. 2561

ในช่วงที่ผมแวะไปยังเมืองเกียวโต หลังจากที่เข้าชมวัดมามากมายหลายแห่ง จนผมรู้สึกอยากพักจากวัด เมืองแห่งนี้จุเต็มไปด้วยวัดและมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ มีคนบอกผมว่าหลังจากชมไปสักพักก็รู้สึกอยากพักเป็นธรรมดา แต่โชคดีที่มีสิ่งมาช่วยในรูปของศาลเจ้า ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ (Fushimi Inari) ตรงทางเข้าสู่ศาลเจ้าคุณจะพบกับสถาปัตยกรรมที่ดูคล้ายกับวัดและศาลเจ้าอื่นๆ ในญี่ปุ่น แต่ถ้าเดินไปด้านหลังของศาลเจ้า คุณจะพบกับอุโมงค์ประตูโทริสีส้มทอดตัวยาวขึ้นเนินเขา เดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ จะมีลานกว้างเปิดโอกาสให้คุณได้ชมวิวเมืองเกียวโตและพื้นที่โดยรอบ

**เส้นทางแสวงบุญฟุชิมิ อินะริ มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ถ่ายภาพโดย C. Rio
สมาชิก JapanTravel
แปลโดย