อาณาเขตวัดเมียวชิน-จิ - 2

น้ำชาและความเงียบสงบในสวนไดโฮะ-อิน

โดย Larry Knipfing   

อาณาเขตวัดเมียวชิน-จิ (Myoshin-ji Temple complex) เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมโปรดปรานในเมืองเกียวโต เพราะทุกครั้งที่ผมแวะไปที่นั่น ผมจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะมีอะไรดีๆ ให้ไปพบเจอ ในคราวนี้ในช่วงต้นพฤษภาคม วัดไดโฮะ-อิน ได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนของวัด ผมนั่งลงบนเสื่อทาทามิบนระเบียงชมวิวสวน มีการเสริฟน้ำชาและขนมหวานญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ทุกอย่างแสนจะสงบเงียบ มีเสียงนกร้อง เสียงน้ำจากปล่องไม้ไผ่ไหลหยดลงในอ่างน้ำเล็กๆ ที่ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ ทำให้ผมม่อยหลับไป ช่างเป็นสวรรค์ดีๆ นี่เอง!

ภาพในชุดนี้: [1] Walking around the complex [2] Daiho-in Garden [3] Keishun-in Garden[4]Exotic beauty of Kin-gyu-in [5] The rewards of a leisurely stroll

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Larry Knipfing