ปราสาทนิโจ (เครดิตรูปภาพ: Sanga Park / Shutterstock.com)

ปราสาทนิโจ

ปราสาทโบราณ ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

การแจ้งเตือน

Structural reinforcement and restoration will be carried out on all historic structures within Nijo-jo Castle. The various renovations are planned as follows: Honmaru-goten Palace (2017-2023), Tamarigura (2024-2027), Ninomaru-goten Palace (2024-2036), and Tonan Sumi-yagura (2028-2036). Read more

Latest on Nijo Castle

ปราสาทนิโจ [Nijo Castle] แต่เดิมเป็นของขุนศึกโอดะ โนบุนางะ [ Oda Nobunaga] สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1569 ต่อมา โชกุน โทกุกาวะ อิเอยาสุุ [Togugawa Ieyasu] ได้เข้าครอบครองและมีบัญชาให้ก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงอำนาจทางการทหารของตนและใช้เป็นสถานที่ว่าราชการ พร้อมกับมีการสร้างวังโนโนมารุ[Nonomaru] เพิ่มเติม นับเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของชนชั้นทางสังคม กล่าวคือ มีการแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นล่าง

ปราสาทนิโจมีชื่อเสียงมาก เพราะมีพื้นไม้ของระเบียงทางเดินเชื่อมกับอาคารอื่นๆ เป็นพื้น "นกไนติงเกล" คือเมื่อเหยียบก็เกิดเสียงนกร้อง นอกจากภายในเป็นตัวปราสาทแล้ว ยังมีอาคารน้อยใหญ่มากมาย อาทิ พระราชวังฮอนมารุ หรือพระราชวังคัตสึระ [Katsura Palace] เป็นอาคารตามแบบสมัยเอโดะ ในอดีตเคยเป็นวังที่พำนักของเจ้าชายฮิจิโช โตชิฮิโต สร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกับสุสานที่นิกโก นักวิชาการมักเปรียบเทียบสิ่งก่อสร้างทั้งสองแห่ง เพราะวังหรือตำหนักของเจ้าชายองค์นี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกียวโต อาคารประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัย ระเบียงชมจันทร์ ท่ามกลางสวนและสระ มีอาคารศาลาพักผ่อน ต้อนรับแขก ตัวอาคารมีรูปทรงเรียบง่าย ประดับประดาตกแต่งพองาม

นอกจากนี้ ในเขตปราสาทนิโจยังมี มีเรือนพักของซามูไร อาคารรับรอง หมู่อาคารทางด้านทิศใต้ คือ นิโจ-จินงะ[Nijo-Jinga] ใช้เป็นที่พักของไดเมียวที่ต้องมาเข้าเวร อาคารเต็มไปด้วย กับดัก และห้องอำพรางภายในปราสาทมีการตกแต่งด้วยผลงานจิตรกรรมชั้นเยี่ยมของจิตรกรแห่งสมัย คือ สกุลช่างคาโน

เส้นทาง

เริ่มจากสถานีรถไฟเกียวโต นั่งสาย Karasuma มาที่ สถานี Karasuma-oike จากนั้นจึงเปลี่ยนสาย ขึ้นสาย Tozai ลงที่ สถานีNijojo-mae ตลอดการเดินทางใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ 250 เยน นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารรถประจำทางจากสถานีโตเกียว โดยขึ้นสาย 9 ,50และ 101 มาปราสาทนิโจได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nijo Castle

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.