ชมวัดคิโยะมิซุ-เดะระ

วัดมรดกโลก แห่งเมืองเกียวโต

วัดคิโยะมิซุ-เดะระ (Kiyomizu Dera) ซึ่งแปลว่า วัดน้ำใสบริสุทธิ์ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างภูเขาโอะโตะวะ (Otowa) และทางตะวันออกของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 ก่อนที่เมืองเกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกในปี 1994 อาคารหลักหรืออาคารฮอนโดะ (Hondo) ของวัดมีระเบียงไม้กว้าง ซึ่งมีเสาไม้ขนาดใหญ่จำนวนร้อยกว่าต้นค้ำยันระเบียงไว้ วัดคิโยะมิซุ-เดะระงดงามในทุกฤดูกาล ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นต้นฤดูใบไม้ผลิ ต้นพลัมหรืออุเมะ (ume) หลายต้นในบริเวณวัดพากันออกดอกบานสพรั่งสวยงาม

0
0
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ช่วยเราพัฒนาเว็ปไซต์ JapanTravel.com
ให้คำติชมหรือข้อเสนอแนะ

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.