สระน้ำสีฟ้าแห่งเบอิ และน้ำตกชิระฮิเกะ

ธรรมชาติสร้างสรรได้อย่างงดงาม

โดย Amanda Ho   

สระน้ำสีฟ้าแห่งเมืองเบอิ (Biei) ตั้งอยู่ห่างจากฟุระโนะไปเพียงขับรถสี่สิบนาที หรือขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงจากอะสะชิคะวะ (Asahikawa) แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่มองผ่านไป ไม่แวะชม

สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond) นี้ได้ชื่อมาจากสีของน้ำในสระ และไม่ได้เป็นสระที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดหลังจากภูเขาไฟโทะคะชิระเบิด น้ำในสระจะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาล และที่มองเห็นเป็นสีฟ้านั้น ก็ต้องมองจากริมสระเท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วน้ำไม่ได้เป็นสีฟ้าอย่างที่ตาเห็น

ถ้าคุณแวะไปชมสระน้ำสีฟ้าแห่งเบอินี้ ก็ควรแวะชมน้ำตกชิระฮิเกะ (Shirahige) ในคราวเดียวกัน เพราะน้ำตกตั้งอยู่ในเมืองชิโระกะเนะ (Shirogane) เมืองที่อยู่ติดกัน ขับรถเลยไปเพียงห้านาทีเท่านั้น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

แนะนำการแก้ไข

0
0
Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little village'. Thank you for dropping by.

Original by Amanda Ho